Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag

Regionchef Mittnorrland - Lantbrukarnas Ekonomi AB

LRF söker Regionchef Mittnorrland

Vi arbetar dagligen för att förbättra förutsättningarna och villkoren för det gröna näringslivet. En viktig del i detta är opinionsbildning och politisk påverkan. LRF:s nära 140 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och vi är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om tjänsten

Vårt regionala arbete syftar till att hjälpa våra medlemmar att förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet. Välkommen till en stimulerande tjänst som regionchef i Mittnorrland där du är vår drivande kraft till samhällsnyttan som kommer ur ägande och brukande av jord- och skog. Du kommer att vara engagerad i frågor som gör det möjligt att leva, bo och driva företag på landsbygden. Tillsammans med dina kollegor och medarbetare verkar ni för att svensk mat och skog bidrar till en del av lösningen på samhällets miljö- och klimatutmaningar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som regionchef har du det övergripande strategiska och operativa ansvaret för vår regionala verksamhet i Jämtlands och Västernorrlands län. Du kommer att i nära samarbete med de förtroendevalda i två regionstyrelser, driva och fortsätta utveckla våra betydelsefulla nätverk med myndigheter, organisationer och företag i regionen. Regionala sakområden som är viktiga för oss och våra medlemmar är bland annat äganderätts- och skogsfrågor. Du kommer att vara såväl drivande som närvarande i vårt opinionsbildade arbete i regionen. En viktig del i ditt arbete är även att stötta de förtroendevaldas engagemang och att utveckla LRF:s folkrörelse.

LRF Mittnorrland har 8900 medlemmar, 2 regionstyrelser (LRF Jämtland respektive LRF Västernorrland) , 15 kommungrupper samt 51 lokalavdelningar.

Rollen som regionchef omfattar även ansvar för budget, ekonomi och fem medarbetare som arbetar som verksamhetsutvecklare, kommunikatör och projektledare. Du är placerad på vårt regionkontor i Ås alternativt Kramfors.

Här är några av dina arbetsuppgifter:

  • Skapa goda förutsättningar för det fortsatta näringspolitiska arbetet i regionen
  • Nätverks-och samverkansarbete med flertalet externa och interna aktörer
  • Stötta våra medlemmar i regionen
  • Organisera verksamheten på så sätt att resursoptimering och bästa kunskapsutnyttjande kan ske.
  • Leda, motivera och utveckla gruppens medarbetare
  • Driva behovsstyrt förändringsarbete
  • Leda gruppens verksamhet och arbete utifrån fastställda prioriteringar gällande sakfrågor, opinion och hållbarhetsfrågor.
  • Säkerställa god och effektiv samverkan inom uppdraget

Om dig

Vi söker dig som har god ledarskapsförmåga som kan coacha, motivera och utveckla dina medarbetare med förmågan att med ett strategiskt arbetssätt verka utifrån komplexa uppdrag och målsättningar.

Du har förståelse för LRF:s medlemmars vardag och produktionsområden och har god kännedom om de regionala förhållandena i länen och delar LRF:s värdegrund. Din erfarenhet av framgångsrikt näringspolitiskt påverkansarbete är viktigt för oss och vi uppskattar din förmåga att bygga och underhålla dina nätverk. Därtill har du goda kunskaper om de gröna näringarna och såväl intresse som förståelse för de frågor vi arbetar med.

För att lyckas i din roll och för att du och dina medarbetare ska trivas med varandra vill vi att du har en lämplig eftergymnasial och/eller akademisk utbildning. Du har erfarenhet av att leda ett självständigt och engagerat expertteam med ett ledarskap som är såväl lyhört som målstyrande. Du ska även ha erfarenhet av budget- och verksamhetsansvar.

Som person är du drivande, målinriktad och analytisk med förmåga till helhetsperspektiv och strategiskt tänkande. Du är öppen, lyhörd och kommunikativ och har, som den trygga och prestigelösa ledare du är, förmågan att engagera dina medarbetare tack vare ditt genuina intresse för människor och ledarskap.

Vi erbjuder dig

En självständig och viktig roll i en organisation med starkt varumärke och i en verksamhet med engagerade medarbetare och förtroendevalda med akademisk djup kompetens inom många områden. Du kommer att få ett starkt mandat utifrån din roll med budget- och personalansvar där politiskt påverkansarbete löper som en röd tråd genom verksamheten. Som ny i rollen erbjuds du dessutom ett gediget introduktionsprogram samt en kontinuerlig ledarskapsutveckling.

Din ansökan

LRF samarbetar med K2 Search vid denna tillsättning och har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Robert Samuelsson på 072-300 53 72 eller robert.samuelsson@k2search.se

Urval kommer att ske fortlöpande under processen och vi önskar att du ansöker tjänsten snarast.

Välkommen att söka tjänsten!