Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag

Enhetschef Äganderätt och konkurrenskraft - Lantbrukarnas Ekonomi AB

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nära 140 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP och vi är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Vi arbetar dagligen för att förbättra förutsättningarna och villkoren för lantbrukarna och det gröna näringslivet. En viktig del i detta är att förmedla kunskap om de gröna näringarna och att därigenom påverka myndigheter och politiker så att rätt förutsättningar skapas.

Om tjänsten

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att leda enhetens arbete och dess medarbetare för att skapa så mycket medlemsnytta som möjligt. Enheten omfattar 15 medarbetare som är experter inom olika sakområden, merparten av medarbetarna arbetar på huvudkontoret i Stockholm och resterande finns inom vår regionala verksamhet. Inom enheten arbetar vi med näringspolitiskt arbete inom bl.a. följande sakområden:

  • Äganderätt
  • Regelförenklingar
  • Juridisk vägledning
  • Myndighetsutövning
  • Jordbrukspolitik
  • Djurskyddsfrågor
  • Viltskador
  • Livsmedelsstrategi
  • Skatter och redovisning

Här har du möjligheten att utveckla vår positionering inom de sakområden som enheten arbetar med, då vi söker en enhetschef med uppdraget att leda enheten Äganderätt och Konkurrenskraft inom avdelningen Näringspolitik och Företagande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Vi ska genom opinionsbildning och påverkansarbete stärka de gröna näringarnas position i samhället och på marknaden och genom näringspolitiskt, äganderättsligt och företagsutvecklande arbete skapar vi förutsättningar för tillväxt.

Som enhetschef kommer du att ansvara för att driva frågor som är relevanta för LRF:s medlemmar inom enhetens ansvarsområden. En betydande del av uppdraget innebär att leda det näringspolitiska påverkansarbetet samt att utveckla LRF:s positioner inom dessa områden. Du ansvarar för såväl det operativa som strategiska arbetet på enheten och du samverkar med övriga enhetschefer på avdelningen för att bidra till avdelningens arbete och för att nå LRFs övergripande mål. 

Som enhetschef kommer du att ingå i avdelningens ledningsgrupp samt i arbetsgrupper och avstämningsforum med andra avdelningar och regioner. Du rapporterar till avdelningschefen för Näringspolitik och Företagande.

Vem trivs här?

Vi söker dig som har god ledarskapsförmåga och kan coacha, motivera och utveckla sina medarbetare.

Du har goda kunskaper om och förståelse för de politiska beslutsprocesserna och är skicklig på att bygga och underhålla dina nätverk. Därtill har du goda kunskaper om de gröna näringarna och såväl intresse som förståelse för de frågor vi arbetar med.

För att du och dina medarbetare ska trivas med varandra ser vi helst att du har en lämplig akademisk utbildning med erfarenhet av att leda ett självständigt och engagerat expertteam med att ledarskap som är såväl lyhört som målstyrande. Du ska även ha erfarenhet av budget- och verksamhetsansvar. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i intresse- och medlemsdrivna organisationer.

Som person är du drivande, målinriktad och analytisk med förmåga till helhetsperspektiv och strategiskt tänkande. Du är öppen, lyhörd och kommunikativ och har, som den trygga och prestigelösa ledare du är, förmåga att engagera dina medarbetare tack vare ditt genuina intresse för människor och ledarskap.

Vi erbjuder dig

En självständig roll i en väl fungerande expertgrupp med akademisk kompetens inom många områden. Du kommer att få ett starkt mandat utifrån din roll med budget- och personalansvar där politiskt påverkansarbete löper som en röd tråd genom verksamheten. Som ny i rollen erbjuds du dessutom ett gediget introduktionsprogram.

Din ansökan

LRF samarbetar med K2 Search vid denna tillsättning och har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Robert Samuelsson på 072-300 53 72 eller robert.samuelsson@k2search.se

Urval kommer att ske fortlöpande under processen och vi önskar att du ansöker tjänsten snarast.

Välkommen med din ansökan!