Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag

Enhetschef Samhällskontakter och samordning - Lantbrukarnas Ekonomi AB

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nära 140 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP och vi är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Vi arbetar dagligen för att förbättra förutsättningarna och villkoren för lantbrukarna och det gröna näringslivet. En viktig del i detta är att förmedla kunskap om de gröna näringarna och att därigenom påverka myndigheter och politiker så att rätt förutsättningar skapas.

Om tjänsten

Enheten är en nystartad enhet med huvudsyfte att samordna och utveckla LRF:s näringspolitiska påverkansarbete. Som enhetschef ansvarar du för att bygga upp verksamheten utifrån följande områden:

Samordning och utveckling av vårt påverkansarbete:

 • Driva det strategiska utvecklingsarbetet
 • Samverka med övriga delar av organisationen som är involverade i påverkans- och opinionsarbetet.
 • Samordning av större påverkansaktiviteter som framtagande av exempelvis valinspel, inspel till budgetpropositionen och deltagandet i Almedalen    

Samordning av samhällskontakter:

 • Planering och strategier kring samhällskontakter och politiska möten
 • Relationer till andra organisationer inkl. våra organisationsmedlemmar

Tillsammans med ca 7 medarbetare kommer du att arbeta med vår politiska omvärldsbevakning samt ansvara för vårt kontor och arbete i Bryssel. Dina arbetsuppgifter kommer att vara omväxlande och varierande där du har många olika kontaktytor såväl internt som externt och håller ihop, agerar rådgivare och samordnar vårt påverkansarbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Vi ska genom opinionsbildning och påverkansarbete stärka de gröna näringarnas position i samhället och på marknaden och genom näringspolitiskt, äganderättsligt och företagsutvecklande arbete skapar vi förutsättningar för tillväxt. Ditt uppdrag som enhetschef för den nybildade enheten kommer bl.a. innebära:

 • Samordna näringspolitiskt påverkansarbete och samhällskontakter
 • Ansvar för vårt Brysselkontor och EU-arbete
 • Ansvar för internationell handelspolitik och exportfrämjande
 • Ansvar för främjandet av tillgången till infrastruktur
 • Ansvar för att vi ökar vår förmåga att konkretisera och paketera de frågor vi driver i vårt påverkansarbete. 
 • Vara rådgivande till och stötta avdelningschef i samordning av deltagande i vissa samverkans forum
 • Samordna avdelningsgemensamma processer, som planering, uppföljning av det näringspolitiska arbetet.

Som enhetschef kommer du att ingå i avdelningens ledningsgrupp samt i arbetsgrupper och avstämningsforum med andra avdelningar och regioner. Du rapporterar till avdelningschefen för Näringspolitik och Företagande.

Vem trivs här?

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av framgångsrikt näringspolitiskt påverkansarbete och har mycket goda kunskaper om och förståelse för de politiska beslutsprocesserna såväl nationellt som i EU. Du är skicklig på att bygga och underhålla dina nätverk och vi välkomnar din initiativförmåga och nytänkande. Du har erfarenhet av att som chef och ledare driva och engagera ett utvecklingsarbete. Din vardag kommer att vara omväxlande där du leder och samordnar vårt engagemang i sakfrågor, politisk taktik samt arbete med PR- och kommunikationsstrategier, varvid vi tror att du är van att samarbete med såväl interna som externa aktörer.

För att du och dina medarbetare ska trivas med varandra ser vi helst att du har en lämplig akademisk utbildning med erfarenhet av att leda ett självständigt och engagerat expertteam med att ledarskap som är såväl lyhört som målstyrande. Du har erfarenhet av budget- och verksamhetsansvar och du har ett gediget intresse och förståelse för de frågor vi arbetar med.

Som person är du drivande, målinriktad, förändringsorienterad och med förmåga till helhetsperspektiv och strategiskt tänkande. Du är öppen, lyhörd och kommunikativ och har, som den trygga och prestigelösa ledare du är, förmåga att engagera dina medarbetare tack vare ditt genuina intresse för människor och ledarskap.

Vi erbjuder dig

Möjligheten att vara med och stärka, utveckla och driva ett viktigt förändringsarbete i det som är kärnan av vår verksamhet i en roll som erbjuder ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete.

Du kommer att få ett starkt mandat utifrån din roll med budget- och personalansvar där politiskt påverkansarbete löper som en röd tråd genom verksamheten. Som ny i rollen erbjuds du dessutom ett gediget introduktionsprogram.

Din ansökan

LRF samarbetar med K2 Search vid denna tillsättning och har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Robert Samuelsson på 072-300 53 72 eller robert.samuelsson@k2search.se

Urval kommer att ske fortlöpande under processen och vi önskar att du ansöker tjänsten snarast.

Välkommen med din ansökan!