Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag

Affärsområdeschef Matchningstjänster - YrkesAkademin AB

YrkesAkademin grundades 1997 och är idag en av Sveriges största leverantörer av yrkesutbildning för vuxna. Vi är verksamma inom arbetsmarknadsutbildning, komvux, yrkeshögskola och uppdragsutbildningar. Våra utbildningar blir en väg till nytt jobb för mer än 10 000 personer varje år. Åtta av tio får en anställning efter utbildning hos Yrkesakademin. Det beror på att vi samarbetar med företagen, utbildar för jobb där det saknas personal, och tar reda på vad varje deltagare behöver för att kunna lära sig på bästa sätt. Yrkesakademin består av ca 500 medarbetare runt om i hela Sverige. Läs mer på ya.se.

Affärsområdeschef Matchningstjänster

YrkesAkademin, det ledande yrkesutbildningsföretaget i Sverige, står inför en spännande tillväxt- och utvecklingsresa. Bolaget bedriver framgångsrikt utbildning på uppdrag av statliga myndigheter och kommuner samt erbjuder kompetensutveckling till företag och privatpersoner. Då behovet av specifik yrkeskompetens ökar i hela samhället ökar även möjligheterna för Yrkesakademin att stötta sina uppdragsgivare, elever och deltagare i ännu större utsträckning än vad man gör idag. Matchningstjänster är ett av YrkesAkademins strategiskt prioriterade tillväxtområden, där målet är att, med god kvalitet och lönsamhet, ytterligare accelerera verksamhetens tillväxt och utveckling. För detta söker de nu en ny Affärsområdeschef för området Matchningstjänster.

Vi erbjuder

Rollen som Affärsområdeschef erbjuder en spännande möjlighet att tidigt komma in och driva utveckling av ett område som ligger inför en tydlig tillväxt och utveckling. YrkesAkademin är inom område Matchningstjänster idag etablerat på 20-talet orter, där organisationen idag består utav ett 30-tal medarbetare. På uppdrag av Arbetsförmedlingen stödjer deras handledare arbetssökande att hitta rätt jobb eller utbildning. Den långsiktiga visionen är att etablera YrkesAkademin som en av de ledande matchningsaktörerna i samband med reformeringen av Arbetsförmedlingen. Rollen kommer ansvara för att driva strategisk och operativ affärsutveckling för att skapa fortsatt lönsam tillväxt i området. Rollen kommer även ansvara för att utveckla den operativa leverans som ska kännetecknas av god kvalitet, bra bemötande och trovärdighet – som leder till att så många av deras deltagare som möjligt så snabbt som möjligt når sitt nya jobb eller sin nya utbildning. Rollen rapporterar till VD, placering med fördel i Stockholm eller Falun, men med möjlighet att vara placerad även i andra delar av Sverige.  

Profil vi söker

Yrkesakademin söker dig som har en god insyn, förståelse och gedigen erfarenhet inom området för matchningstjänster. Du har ledar-/chefserfarenhet samt erfarenhet av att bygga / vidareutveckla affär och verksamhet inom området eller närliggande. Stark förmåga att kommunicera och bygga relationer både externt med kunder och internt med organisation och nyckelpersoner. Du har en coachande ledarstil med fokus på resultat och utveckling samt gott affärssinne, ambitiös, driven och med hög kvalitet även i detaljerna.

YrkesAkademin samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta Linnea Lindroth linnea.lindroth@k2search.se eller Petter Pålsson, petter.palsson@k2search.se. Vi hanterar ansökningarna löpande. Ansökningar och kontakter hanteras självfallet konfidentiellt.