Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag

Transportchef - ICA Sverige AB

Kärnan i ICA Gruppen verksamhet är dagligvaruhandel, där navet utgör av de cirka 1 550 dagligvarubutikerna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I Sverige bedrivs dagligvaruhandeln tillsammans med fria ICA-handlare, som själva äger sina butiker. Samarbetet bygger på ICA-idén – en unik affärsmodell där centrala skalfördelar förenas med den lokala handlarens entreprenörskap.

År 2020 omsatte ICA Gruppen cirka 126 miljarder kronor och hade ca 23 000 anställda. ICA Gruppens aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm inom segmentet large cap. Största ägare var i slutet av året ICA-handlarnas Förbund. Läs mer på www.ica.se

ICA Logistik

ICA Logistik är en samhällsviktig funktion med uppdraget att säkra ICAs varuförsörjning från leverantör till ICAs butiker och e-handelskunder med hög kvalitet, service, kostnadseffektivitet och hållbarhet. ICA Logistik skapar löpande nya konkurrenskraftiga logistiklösningar för att möta ICAs nya affärsmöjligheter och utvecklar varuförsörjningen utifrån affärens, butikernas och e-handelskundernas behov.

ICA Logistik levererar varje dag varor till ICAs butiker över hela Sverige. God leveransprecision och hög kvalitet är av högsta vikt. Verksamheten är både stor och komplex med snabba och högt integrerade flöden.

Transportchef Sverige

Nu finns möjligheten att som Transportchef ta över ansvaret för en av Sveriges största transportverksamheter och leda den till nästa nivå av service, effektivitet och hållbarhet. Transportorganisationen består av drygt 250 medarbetare som är placerade på åtta orter runtom i Sverige. Transportuppdraget är både omfattande och intensivt och arbetet sker i nära samverkan tillsammans med övriga funktioner inom logistik och inte minst tillsammans med externa transportörer. Kunddialogen är en stor del av vardagen och ambitionerna är att sätta butikerna i centrum i allt som görs.

Transport, likväl som hela ICA Logistik, står inför stora och spännande utmaningar i både det korta och längre perspektivet kopplade till digitalisering, konsumentbeteenden och hållbarhet. Som Transportchef med ansvar för hela ICA Sverige är det främsta uppdraget att formulera en tydlig målbild och långsiktig plan för funktionen, bryta ned den i operativa mål och taktiska handlingsplaner för att sedan säkra framdrift och effekt i organisationen.

Ytterligare en viktig del av rollen är att vara en initiativrik och holistisk medlem av ICA Logistiks ledningsgrupp och aktivt bidra till att skapa förutsättningar för effektivitet i hela värdekedjan. Både gällande det dagliga arbetet i verksamheten och i de långsiktiga projekten är det viktigt att söka synergier och gemensamma arbetssätt med butikerna i centrum.

Rollen rapporterar till Logistikdirektör för ICA Sverige. Placeringsort för rollen kan vara vid ICA:s huvudkontor i Solna eller på någon av de orter där ICA har lager (Kungälv, Helsingborg, Kallhäll, Borlänge eller Västerås).

Att arbeta på ICA

I rollen som Transportchef har du personalansvar för hela transportorganisationen genom sju direktrapporterande chefer. Framgångsrika ledare på ICA präglas av stark initiativ- och beslutskraft, en nära dialog med medarbetarna och en stark tro på ICAs kultur som andas engagemang, entreprenörskap och enkelhet. ICA Logistik arbetar utifrån ett lean förhållningssätt kombinerat med agila principer och metoder.

För en van och driven förändringsledare är detta en fantastisk möjlighet att ta över ett ambitiöst och kompetent team och leda det mot nya strategiska mål. Som del av Logistiks ledningsgrupp har du dessutom en central del i ICAs arbete med att tillhandahålla service i världsklass samt möta de spännande möjligheter branschen står inför.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Du har relevant högskoleutbildning och lång erfarenhet inom logistik/supply chain. Du är van vid att leda en stor operativ enhet, gärna med team placerade på geografiskt spridda platser. Du har länge innehaft roller där du hanterat ett stort budgetansvar och arbetat med att effektivisera och utveckla verksamhet i enlighet med tydliga KPI:er.

Ditt ledarskap präglas av tron på individens och organisationens inneboende kraft. Du styr utifrån gemensamma målbilder, förväntan på effekt och säkerställer handlingsplaner som möjliggör för dina direktrapporterande chefer och deras respektive team att både vidareutveckla verksamheten och driva det dagliga arbetet effektivt. Du är en målmedveten och visionär förändringsledare som tar initiativ till och genomför förändring i din egen organisation, såväl som i den ledningsgrupp du själv ingår i.

ICA samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Katarina Åhlin, Executive Search Consultant (katarina.ahlin@k2search.se) eller Linus Nilsson, Executive Search Specialist (linus.nilsson@k2search.se).

ICA ska spegla sina kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. ICA strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. ICA värnar om goda arbetsmiljöförhållanden för sina medarbetare. En målsättning är att ha totalt rökfria arbetsplatser. Drogtestning tillämpas i samband med rekryteringsförfarandet.