Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag

Brandskyddsspecialist - Stena Recycling AB

Brandskyddsspecialist

Stena Recycling har 1800 engagerade medarbetare på över 90 platser runt om i landet och vill ständigt tänja på gränserna för vad som är möjligt inom återvinning, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag och arbetar med och utvecklar cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. De återvinner och förädlar resurser som blir till nya råvaror och som levereras till industrier över hela världen.
Med ett långsiktigt perspektiv på människor och miljö erbjuder Stena Recycling hållbara lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället i stort.

Bakgrund

Stena Recyclings kultur präglas av stor innovationskraft, nyfikenhet och ambition att driva utvecklingen i branschen, med att utveckla lösningar som möter både dagens och framtidens behov och förväntningar.

Säkerhet är ett prioriterat område för verksamheten. Hanteringen av tre miljoner ton resurser och farligt avfall varje år ställer höga krav och Stena Recycling bedriver ett ständigt pågående och långsiktigt arbete för att åstadkomma en så hög säkerhet som möjligt både på verksamhetens anläggningar och i kundernas materialhantering. Brand är en av de svårare olyckorna som kan drabba både individer, miljön och verksamheten hårt

Rollen – Brandskyddsspecialist

Stena Recycling söker en Brandskyddsspecialist med ett helhetsansvar och som representerar Stena Recycling i frågor som berör brandskydd. Rollen många kontaktytor och tillgång till ett brett nätverk internt i bolaget.

Brandskyddspecialisten bidrar till att verksamheten håller sig inom lagar, regler, försäkringskrav och policy genom systematiskt brandskyddsarbete samt fungerande tillståndsprocesser med myndigheter och försäkringsbolag. Internt kommer personen att vara en viktig kugge för att driva dessa frågor framåt och för att skapa en effektivare och tydlig brandskyddsleverans. Att utbilda och följa upp kring risker bland annat genom att informera, stötta samt att ge råd till linjecheferna och verksamhetens enheter samt internt i Stenasfären.

Rollen syftar till att utifrån verksamhetens behov och bygga en säkrare och mer hållbar arbetsmiljö på Stena Recycling. Detta innebär bland annat att:

• Stödja verksamheten i tillståndsärende kopplat till Brandfarlig, Explosiv vara samt ärenden som omfattas av EX-kraven
• Stödja verksamheten avseende verksamhetstillstånd e.g. framtagande av brandrisk och släckvattenutredningar
• Stödja verksamheten i det systematiska brandskyddsarbetet
• Stödja verksamheten vid omfattande ombyggnationer samt nybyggnationer
• Lagbevakning inom område brand samt utformning av bolagsgemensamma rutiner
• Vid behov upphandla externa leverantörer avseende ovan beskrivna uppgifter och tjänster
• Kommunicerar med berörda myndigheter, både skriftligt och muntlig

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Rätt kandidat för rollen är nyfiken, handlingskraftig och bra på att bygga nätverk.
Du har Brandingenjörsutbildning eller motsvarande och har erfarenhet av att ha jobbat med brandskyddsfrågor, gärna inom liknande verksamhet. Utrycker dig väl i tal och skrift och har vana av myndighetskontakt (e.g. tillståndsansökan). Du är strukturerad och noggrann och har erfarenhet av att bygga och implementera struktur och process. Du har förmåga att röra dig vertikalt i organisationen, att förstå och kommunicera med personer på alla nivåer och positioner. Du är analytisk och metodisk och har förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara regelverk och dess konsekvenser. Har god byggnads/anläggningsteknisk erfarenhet och förståelse.

För att lyckas i din roll ser vi att du har:

• God ledarskapsförmåga – att leda dig själv och andra
• Förmåga att involvera och bygga förtroendefulla relationer med interna och externa nyckelpersoner
• God analytisk förmåga, att prioritera och förmåga att fatta beslut som leder till handling.
• God kommunikativ och pedagogisk förmåga

Att du får energi av att arbeta i en handlingsdriven, ambitiös och dynamisk miljö.

Övrigt

Att bli en del av Stena Recycling innebär att du får jobba i en bransch som blir viktigare varje dag och där säkerheten alltid sätts först. Du kan utvecklas i många riktningar – när medarbetare växer, växer Stena Recycling som företag. Du får stöd längs vägen och du bidrar med ditt eget driv, eftersom Stena Recycling tror på att varje ny lösning och varje individuell insats bidrar till en bättre framtid för kommande generationer. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag. Det börjar med dig.

I denna rekrytering samarbetar Stena Recycling med K2 Search. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Richard Schmidt, Executive Search Konsult, på richard.schmidt@k2search.se eller Joanna Berg, Executive Search Specialist, på joanna.berg@k2search.se.

Då vi rekryterar löpande vill vi ha din ansökan så snart som möjligt. Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt