Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag

Chef för Stödverksamheter - Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för att främja psykiskt välbefinnande. Organisationen har funnits sedan 1931 men har växt kraftigt i storlek och omsättning de senaste åren. Mind förebygger psykisk ohälsa och självmord genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Vi är kända för att ta ställning för ett mänskligare samhälle. Vi strävar efter ett tankeledarskap och att nå ut brett med kunskap på ett innovativt sätt för att främja psykiskt välbefinnande hos hela befolkningen.

Chef för Stödverksamheter

Om Mind

Mind sprider medmänsklighet genom sina stödverksamheter: Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen Refugee Line och Mind Forum. I dessa verksamheter arbetar ca 850 volontärer ideellt. Mind är en välkänd och tongivande aktör som ger röst åt de som har psykiska besvär och psykiatriska diagnoser och tillstånd genom vårt påverkansarbete för att de ska få det stöd de behöver och må bra.

Mind vill att organisationen genomsyras av ledorden; mod, respekt och tillit. Både som ideell organisation och arbetsgivare ska Mind leda genom exempel, genom ett tillitsbaserat och inkluderande ledarskap och en organisationskultur som aktivt bjuder in till lärande, innovation och ett gott samarbetsklimat. Både anställda och volontärer ska känna att deras engagemang och kompetens tillvaratas, och att arbetsmiljön skapar goda förutsättningar att känna mening och glädje i arbetet.

Minds verksamhet är organiserat i fyra team; engagemang, kunskap & utveckling, stöd och ekonomi. Mind har cirka 50 anställda. Omsättningen förra året var drygt 50 mkr. Läs mer på www.mind.se.

Om rollen

I rollen som Chef för Minds Stödverksamheter bidrar du till att Mind kan erbjuda allt fler medmänskliga samtal med god kvalitet till människor i kris. Ditt ansvar är att teamet tar emot ca 125 000 samtal per år. Det kräver att Mind har optimala processer och rutiner som fungerar och att tekniska stödsystem fungerar effektivt. Du kommer att vara ansvarig för att säkerställa att Minds stöd till människor med psykiskt lidande ständigt förbättras och att Mind utvecklar verksamheten utifrån de behov Mind bemöter.

Till ditt stöd har du 2 verksamhetsledare och 4 utvecklingsledare varav 1 jobbar på distans och övriga sitter utspridda på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Halmstad. Verksamhetsledarna arbetsleder i sin tur volontärsamordnare, nattpersonal och utbildare som sammanlagt är drygt 25 personer. Du ingår i Minds ledningsgrupp, rapporterar till generalsekreterare Karin Schulz och har ett budgetansvar.

Primärt är dina ansvarsområden att: 

 • Leda arbetet inom stödverksamheterna genom att säkerställa att gemensamma rutiner och processer underlättar och är på plats.
 • Leda ditt team och skapa utveckling som driver verksamheten framåt. 
 • Följa upp måluppfyllelse och statistik i stödverksamheterna och kontinuerligt arbeta med förbättringar. 
 • Bidra till Minds innovativa arbete med att utveckla befintliga och nya tjänster. 
 • Säkerställa att Mind har ändamålsenlig och fungerande teknik.

Om dig och dina kvalifikationer

Som person skapar du tillit och respekt. Du är modig, innovativ och vågar fatta svåra beslut. Du är bra på att organisera, analysera, lära av och utveckla processer. Du är en visionär och tänker strategisk kring hur Mind kan utveckla sina verksamheter. Du är en engagerad och prestigelös person som tycker om att arbeta verksamhetsnära, självständigt och i nära samarbete med kollegor för att uppnå goda resultat. Du bygger ditt ledarskap på tydlig kommunikation och tillit. Du ser möjligheter till utveckling och tar gärna initiativ till förbättringar. Du är en varm person som tycker det är viktigt att utveckla goda relationer på jobbet och trivs med en dynamisk arbetsvardag.

Mind söker dig som: 

 • Har en examen från relevant högskoleutbildning.
 • Har minst fem års erfarenhet av en liknande roll.
 • Är en uppskattad ledare och van att skapa effektiva team.
 • Har erfarenhet av att utveckla och leda en verksamhet till att nå tydliga resultat.
 • Har erfarenhet av strategiskt ledningsgruppsarbete.
 • Har erfarenhet av organisationsutveckling och förändringsarbete.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

 • Socialt arbete med svåra samtal i fokus .
 • Volontärorganisation.

Om tjänsten

Tjänsten är på heltid och inbegriper en målstyrd arbetstid. Ditt tjänstgöringsställe är Stockholm och Minds huvudkontor ligger i trevliga lokaler i Garnisonen på Karlavägen 108.

I denna rekrytering samarbetar Mind med K2 Search AB där rekryteringskonsulten Inga-Lill Payne (ingalillpayne@k2search.se) är projektledare. Sista ansökningsdag är 5 oktober och samtliga kandidater och ansökningar hanteras konfidentiellt.

Varmt välkommen med din ansökan!