Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag

Chief HR & Sustainability Officer - Wise Group AB

 

Wise Group är ett av Sveriges ledande bolag inom HR och ledarskap med en stark övertygelse om att framgångsrika företag byggs av passionerade människor. Kraften finns i att rätt person matchas med rätt möjlighet och att medarbetarna får goda möjligheter till utveckling. Det får människor att må bra och prestera bättre.

I Wise Groups dotterbolag erbjuds rekryteringsstöd, konsultuthyrning, konsulttjänster och digitala tjänster. Vi vill vara den självklara utvecklingspartnern för företag och organisationer som vill nå sin fulla potential.

Vi har Sverige som bas, nordisk närvaro och internationell räckvidd genom våra 1600 kunder och över 600 medarbetare. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

 

Redan i februari 2018 anslöt sig Wise Group till det FN-ledda initiativet Global Compact för mänskliga rättigheter, bra arbetsvillkor och miljö samt antikorruption. Med Wise Groups inflytande och räckvidd kan och vill vi tillsammans med våra partners bidra till en ljusare framtid.

Den professionella kreativiteten är en del av vårt DNA. Så har vi vuxit och drivit innovation i det lilla och större. Vi ser hållbarhetsfrågorna som centrala affärsdrivare framåt för att utveckla erbjudandet, höja relevansen på våra tjänster än mer och öka attraktiviteten som arbetsgivare. Vi står inför en ny fas. I det sammanhanget ser vi att vår nya kollega och hens kompetens kompletterar och spelar en avgörande roll i hur vi som grupp lyckas med nästa tillväxt och utvecklingsresa.

 

Chief HR & Sustainability Officer

 

Äntligen! Nu söker vi en Chief HR & Sustainability Officer som vill vara med och bygga bolaget vidare till nästa nivå i linje med vårt syfte – att ytterst bidra till ett mänskligare och modigare näringsliv och därigenom en mer hållbar framtid. Som Chief HR & Sustainability Officer kommer du ha en av våra viktigaste strategiska roller framåt – att utveckla den koncernövergripande HR och hållbarhetsstrategin och leda arbetet med att införa och genomföra den.

 

Uppdraget innebär att du bland annat kommer att:

Ansvara för att ta fram den övergripande HR- strategin och utveckla befintligt HR ramverk som stöder koncernens mål och hållbarhetsvision. Äga, leda, förädla och utvärdera den koncernövergripande strategin som attraktiv och hållbar arbetsgivare avseende områden och processer för ledarskap, rekrytering, kompetensutveckling, exempelvis koncerngemensamma utbildnings- och utvecklingsprogram. Äga, leda, säkerställa och följa upp koncernens löne- och incitamentsprogram.

 

Ansvara för att leda och utveckla koncernens engagemang och strategi för miljö, social hållbarhet och ansvarstagande. Fokus är social hållbarhet och ansvaret inbegriper även det konkreta arbetet med hållbarhetspolicyer och målsättningar. Följa upp implementeringen av koncernens ESG-åtgärder samt förvalta och utvärdera verkningarna av dessa. Rapportera och kommunicera koncernens hållbarhetsprestationer till ledningen och andra relevanta intressenter.

 

Du kommer att rapportera till vår koncernchef Ingrid Höög. Du äger gruppens HR och hållbarhetsstrategi och säkerställer att hållbarhetsarbetet drivs. Detta sker i nära samarbete med ett stort antal intressenter inklusive koncernledning och dotterbolagens ledningsgrupper. En viktig del i rollen är också att ingå i koncernledningen och driva Wise Groups gemensamma utveckling och strategiska agenda.

 

Din bakgrund/profil

Vi söker en öppen, trygg och affärsorienterad ledare med en bred erfarenhet av HR-frågor och en djup förståelse och starkt intresse av att leda och införa hållbarhetsarbete och driva initiativ framåt. Du är en van och pragmatisk förändringsledare med en god portion sunt förnuft. Du har förmågan att tänka strategiskt och långsiktigt. Samtidigt har du erfarenhet av införande i snabbrörlig personbaserad affärsverksamhet. Du förstår hur hållbara HR-policyer och processer samt ansvarfulla ESG-initiativ integreras in i en affär och skapar värde i ett erbjudande. Du har god förståelse för rutiner och processer kopplande till ett börsnoterat företag och är förtrogen med internationella ESG-regler och standarder.

 

Du tycker om ”people-business”, har starka ledarskapsfärdigheter och erfarenhet av att leda och coacha i utveckling och förändring. Du har även en utmärkt kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt. Du har förmågan att samarbeta, leda och kommunicera miljö- och hållbarhetsstrategier. Givet komplexiteten i ESG-frågorna bedömer vi att avgörande framgångsfaktorer i rollen är en öppen och positiv anda, pedagogisk förmåga och förtroendeskapande, uthållig dialog med intressenter, chefer och specialister på alla nivåer primärt internt men även externt i vissa sammanhang. 

 

Vi erbjuder

Wise Group har en stark kultur som karaktäriseras av kundfokus, affärsdriv och en nybyggaranda. Frågor relaterade till styrning på kvalitet och efterlevnad står högt på agendan som börsnoterad koncern. Passion, kvalitet och tillväxt utgör ”ledstjärnor” – den gemensamma värdegrunden som genomsyrar hela gruppen – affärsverksamheten i dotterbolagen och de centrala funktionerna.

Som Chief HR & Sustainability Officer och medlem i koncernledningen har du en central plats i gruppen. Du arbetar med kärnan i verksamheten i nära dialog med affärsledare och experter. Rollen är nyinrättad och erbjuder möjlighet att skapa en plattform och kontinuitet inom HR och hållbarhet i Sveriges ledande HR-koncern.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt huvudkontor ”House of Wise” på Linnégatan i Stockholm.

 

Önskas ytterligare information är du välkommen att ta kontakt med K2 Search AB, Anna Smidemark anna.smidemark@k2search.se alternativt Stina Torell, stina.torell@k2search.se Ansökningar och kontakter med K2 Search behandlas konfidentiellt. Vi ser fram emot din ansökan; urval och intervjuer sker löpande.