Vxl: +46(0)10-214 66 46
Ledarskap

Hybridledarskap

Vi har sedan pandemins utbrott pratat om hybridarbetsplatser och hur vi måste arbeta på det sättet i den mån det går. Men vilka utmaningar kommer med det och vad blir viktigt ur ett ledarskapsperspektiv?

I januari bjöd vi in ledare till vårt kontor i Malmö. Vi ville prata om det som vi alla lever, och delvis har landat i, efter att restriktionerna släppt och det nya normala påbörjats. Vi ville prata hybridarbete och ledarskap med personer som dagligen brottas med utmaningarna som kommer på köpet och som ser möjligheterna med detta nya läge.

Under morgonen förstod vi att det var fler än vi som behövde prata om och bolla ämnet nu när vi har varit på ”andra sidan” en stund. För det är skillnad på att prata om hybridarbetsplatsen i teorin och att faktiskt leva i det och se hur det påverkar människor och affär. Ämnet ledarskap är mångfacetterat och outtömligt och diskussionerna hade kunnat pågå länge. Några saker som kom fram under samtalen var:

– Ökat fokus på kommunikation från ledaren. Både för tydligheten i uppgifter och riktning men även för inkludering och samhörighet. Något som delvis kommit gratis när alla alltid var samlade.
– Att medarbetarskapet är lika viktigt som ledarskapet. Varje individ bär ett ansvar för att det ska fungera på en arbetsplats, både den sociala arbetsmiljön och att tillsammans nå verksamhetsmålen.
– Den föränderliga arbetsmiljön kräver agila tillvägagångssätt för att kunna hänga med i olika behov.
– Vikten av att som ledare veta när det är rätt att vara inlyssnande och när det behövs tydliga direktiv som visas med hela handen.
– Hållbart ledarskap innebär ett långsiktigt tänk kring rekryteringar och att vara steget före vad gäller interna karriärvägar. Med en fysisk distans till arbetsplatsen kan det uppfattas enklare att byta arbetsgivare så det krävs ytterligare medel för att behålla kompetens.

Vi vill ständigt prata vidare om ledarskap i olika former och forum. Vill du också ha en inbjudan till framtida samtal? Kontakta Jeanette Mellberg, Helena Kron Benteke eller Josefin Cohen.