Vxl: +46(0)10-214 66 46
Nyhetsbrev

Ett år på K2 Search

I januari 2022 tog Pontus Karlsson steget in i en ny bransch då han hade sin första dag som VD på K2 Search. Med en bakgrund från Mediavärlden fick Pontus möjlighet att ta med nya perspektiv in till Executive Search-industrin och samtidigt lära sig en hel del nytt. Genom fem korta frågor får vi inblick i Pontus upplevelse av att byta bransch.

Vad har varit det roligaste med att byta bransch?

Jag drivs av utveckling, är nyfiken, vill bidra och göra skillnad. Genom att byta bransch känner jag att jag får utvecklas med nya spännande människor och utmaningar och samtidigt bidra med kunskap, erfarenheter och tankar som inte är självklara i denna bransch.

Vad har varit det svåraste?

K2 Search är ett etablerat bolag med ett starkt varumärke och hög kvalitet i processer och leveranser. Det har gjort det lätt att komma in i hantverket och lära av stor erfarenhet. Det svåraste och roligaste är att inte kunna allt, inte kunna gå på rutin. Och att saker tar längre tid än man är van vid. Vid tillfällen kan jag därför känna frustrationen komma och tänka ”borde inte detta vara klart, på plats, fixat och snyggt ordnat för länge sedan?”.

Vad har förvånat mest med Executive search-branschen?

Branschen är oerhört fragmenterad och den är konventionell. Jag tror att det beror på att det finns en övertro på att trygghet ska kopplas till en specifik person och att branschen har en traditionell syn på att ”känna personer, att ha nätverk” snarare än data, strategisk och kreativ analys, process och metod kopplat till rätt typ av affärskonsulter. I många andra branscher är det senare ett mer självklart och hållbart sätt för bolaget att bygga trygga relationer, arbeta effektivt och skapa höga värden. Att arbeta strategiskt och kreativt för att ta fram rätt searchspår är K2 Searchs grund och vi hoppas att fler tänker så i framtiden.

Vad ser du är fokus för branschen framåt?

Alla pratar om vikten av rätt ledarskap för framgångsrika och hållbara affärer och organisationer. Vi i denna bransch sitter på en av flera nycklar och bidrar för lite till innovation och nytänkande i näringslivet . Tillsammans kan vi bli bättre på att dra vårt strå till stacken till exempel genom att driva fram ett bredare urval av ledare till styrelser och ledningsgrupper.

Vad ser du fram emot att göra med K2 Search 2023?

K2 Search är en del av Wise Group. Tillsammans med våra systerbolag har vi mer data, kunskap och erfarenhet om ledarskap och organisationsutveckling än någon annan. Med det i ryggen ser jag fram emot att under året få tillsätta och utveckla flera hundra bra ledare som kunder annars inte skulle hitta. Och därmed fortsätta att bidra till och utveckla samhället vi lever i – för vi vet och tror på att ”Great leaders improve the life of many”.

2023-03-06

Pontus Karlsson, VD, K2 Search