Vxl: +46(0)10-214 66 46
Brand Manager

Toimeksiantajamme on Suomen alkoholimarkkinoilla toimiva kansainvälinen maahantuoja, jonka edustuksessa on useita kansainvälisiä päämiehiä/ tuotemerkkejä. Päämiesedustuksien lisäksi heidän tuoteportfolioon kuuluu myös omia tuotemerkkejä. Nyt toimeksiantajamme on panostamassa vahvasti kasvuun Suomen vähittäiskauppamarkkinoilla.

Haemme toimeksiantajallemme Brand Manageria vastaamaan vähittäiskaupan tuoteportfolion hallinnasta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Brand Managerin tehtäviin kuuluu mm.:

  • Tuoteportfolion hallinta (tuotteet, hinnoittelu jne.), kehittäminen ja johtaminen sekä kaupallisten toimenpiteiden (markkinointi, kampanjat jne.) suunnittelu, toteutus ja toteutuksen seuranta yhteistyössä myynnin kanssa.
  • Päämiessuhteiden hoitaminen, kehittäminen ja päämieskohtaisten (tuoteportfolio) toimintasuunnitelmien tekeminen sekä toimintasuunnitelmaan liittyvien toimenpiteiden jalkautuksen suunnittelu ja ohjeistaminen.
  • Aktiivinen uusien ja portfoliota tukevien/ vahvistavien/ kehittävien päämiessuhteiden luominen/ avaaminen.
  • Keskusliikeyhteistyö yhdessä myynnin kanssa.

Etsimällämme henkilöllä on kokemusta päämiessuhteiden hoitamisesta, tuoteportfolion hallinnasta ja johtamisesta, toimimisesta sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa (esim. keskusliikkeet, mainos- ja PR toimistot, media jne.), vahva Suomen vähittäiskaupan tuntemus sekä kyky toimia markkinoinnillisessa ja myynnillisessä roolissa niin keskusliikeympäristössä kuin muissa avainkontaktiverkostoissa. Odotamme myös, että sinulla on osoitusta henkilökohtaisista onnistumisista vastaavan kaltaisesta tehtävästä sekä hyvä ammatillinen kontaktiverkosto.

Etsimällämme henkilöllä on hyvät vuorovaikutus-, esiintymis- ja tiimityöskentelytaidot. Lisäksi olet myyntihenkinen, määrätietoinen ja systemaattinen. Sinulta odotetaan suomen ja englannin kielen sujuvaa osaamista. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

HUOM! Tämä tehtävä on jo täytetty – ilmoitus on vielä sivuillamme teknisen vian takia, jota korjaamme parhaillaan!