Vxl: +46(0)10-214 66 46
Förvärvschef

Team Olivia är ett ledande omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Vi finns nära våra kunder på över 200 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra cirka 13 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag. Vi tror att omsorg av god kvalitet uppstår i mötet mellan individen och medarbetaren. Vårt viktigaste uppdrag är därför att skapa värde för dem vi är till för – individerna.

Erbjudandet

Team Olivia är en av de snabbast växande privata omsorgsaktörerna i Norden. Historiskt har vi vuxit både på egen hand och genom förvärv av verksamheter vilket har breddat vårt erbjudande. Sedan 2010 har Team Olivia framgångsrikt genomfört närmare 50 förvärv. Framgent ska Team Olivia fortsätta att växa genom organisk tillväxt. Koncernen är decentraliserad men kan med ett storbolags fördelar stötta verksamheterna på ett långsiktigt sätt vilket gör Team Olivia till en attraktiv partner. Team Olivia ser också att de bolag som förvärvas utvecklas genom det stöd de får av att vara del av Team Olivia. Förvärven bidrar till att verksamheten utvecklas både i sitt erbjudande och geografiskt.

Team Olivia har en stark kultur med engagerade medarbetare. Hos Team Olivia råder en varm, genuin och familjär stämning med en prestigelös kultur. Man drivs av relationer mellan människor och att få underlätta livet för många människor runt om i Skandinavien. 

Om tjänsten

Som Förvärvschef kommer du ansvara för hela M&A processen enligt bolagets förvärvsstrategi. I förvärvsprojekten kommer du ha ett nära samarbete med flera funktioner inom bolaget såsom affärsområdescheferna och ekonomifunktionen, samt i vissa fall externa rådgivare. En viktig del i din roll är att approchera mäklarfirmor eller andra aktörer och i mötet med dessa skapa en tillitsfull relation. I ditt ansvar ingår även att:

·       Ansvara för hela M&A-processen

·       Tillsammans med juridiska och ekonomiska rådgivare utforma aktieöverlåtelseavtalet

·       Presentera förvärvsstrategier för ledningsgrupp och styrelse

·       Vara en drivkraft för hela koncernens tillväxt

·       Bevaka marknaden för Sverige, Norge och Danmark

·       Följa upp gjorda förvärv enligt plan

·       Driva ett proaktivt förvärvsarbete

·       Aktivt och praktiskt bidra till projektgruppens arbete kring förvärvet

Du rapporterar till CFO.

Om dig

Vi söker dig som har erfarenhet av hela M&A processen, gärna från service- eller tjänstebranschen. För att lyckas i rollen ser vi det som viktigt att du även har erfarenhet från relationsbyggande säljarbete. I tillägg har du troligtvis akademisk bakgrund inom ekonomi eller juridik.

Du som person

Din förmåga att skapa kontakter och relationer är viktig för rollen och du bör trivas med att kommunicera och bygga förtroende. En tillgång för dig kommer även vara din pedagogiska förmåga för att skapa förståelse hos alla involverade parter för förvärvsprocessen. Du behöver även en fallenhet för att driva projekt och ta ansvaret för att ta dessa ända i mål. Med tanke på att M&A-processen involverar många interna och externa funktioner är det viktigt att du också har god samarbetsförmåga.

Ansökan

Team Olivia samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Helena Ekdahl på 070-691 90 86. Välkommen med din ansökan snarast på www.k2search.se. Intervjuarbetet kommer att ske löpande.