Vxl: +46(0)10-214 66 46
HR Manager Sverige och Finland

LEMAN A/S är ett transport-, logistik- och speditionsföretag med kontor i Norden, Storbritannien och USA med totalt 800 anställda globalt varav ca 75 är verksamma i Sverige och Finland. Bolaget grundades år 1900 och har idag en omsättning på ca 2 miljarder DKK. LEMAN Group har lanserat en tillväxtstrategi där företaget vill växa organiskt men också via förvärv i de länder där företaget redan finns. Gruppen genomgår därmed en omvandling i takt med den ökande globaliseringen som innebär stora förändringar i verksamheten och organisationen.

Verksamheterna i Sverige och Finland är två helägda dotterbolag till moderbolaget i Danmark. LEMAN SE grundades 1987 och har en årlig omsättning på ca 22 miljoner euro. LEMAN FI grundades 2006 och har en årlig omsättning på ca 8 miljoner euro. Båda dotterbolagen har nära integrerats med koncernen och fokuserar på implementeringen av den övergripande tillväxt- och transformationsstrategin. För mer information: www.leman.com

Vi söker nu en HR Manager för LEMAN i Sverige och Finland som vill vara med på en förändringsresa där man får stora möjligheter att påverka framtida HR i verksamheten!

Koncern HR består av ett dedikerat team på 8 personer med fokus på en kontinuerlig utveckling av HR och HR-processer i syfte att stödja och hjälpa organisationen och dess ledare i linje med tillväxtstrategin.

Du blir en viktig del av ett effektivt HR team som stödjer koncernen samt lokala affärsfunktioner gällande alla frågor kring HR och organisationsutveckling. Du rapporterar direkt till SVP, VD för verksamheten i Sverige och har streckad linje till SVP, CAO (Head of Group HR) samt VP, VD för Finland. Du är medlem av ledningsgrupperna i både Sverige och Finland och du samarbetar nära övriga chefer samt dina kolleger i HR teamet globalt.

Du är placerad vid bolagets svenska kontor i Helsingborg där det mesta av din tid läggs på den svenska samt den finska organisationen men även på övergripande globala HR projekt där du får stora möjligheter att vara med och påverka den framtida inriktningen.

Ansvarsområden

Som HR Manager bidrar du med din affärsförståelse, förändringsledning, konsulterande samt kunskap. Du samarbetar med affärscheferna där du hjälper dem nå sina mål och stödjer dem med att skapa vinnande strategier genom att fokusera på rätt beslut och handling. Du bidrar med din åsikt om vad verksamheten måste göra genom att anpassa möjligheter för att matcha kraven.

Du kommer att fokusera på exekvering av strategin genom att använda dig utav relevanta HR processer och verktyg i syfte att stödja organisationens vision och mission. Bolaget är just nu inne i en fas av att implementera ett nytt HRM system som kommer att fungera som den primära HR och medarbetar portalen genom att digitalisera HR processerna.

Övriga ansvarsområden

·      Ge expertråd till ledning och anställda (till exempel i frågor som rör människorna i organisationen, teambuilding, ledarskap och utveckling av individer samt förändringsinitiativ)

·      Säkerställa tillgänglighet och utveckling av organisationens resurser och talanger för att möte företagets behov (till exempel resursplanering, team- och talangutveckling)

 • Driva performance management processen, både på organisations- och individnivå
 • Koordinera och bevaka organisatoriska förändringar
 • Initiera, coacha samt ge råd till chefer
 • Driva genomförandet av koncernens HR-initiativ samt strategier relaterade till organisation och människor

Kvalifikationer

·      En solid erfarenhet inom HR – gärna från en global och/eller nordisk organisation.

·      Erfarenhet som HR Partner och/eller HR Manager

 • Dokumenterad erfarenhet inom utveckling av människor och organisationer
 • Utbildning: Bachelor eller Master inom HR eller motsvarande
 • Generalla HR certifieringar (t ex personlighetstester, problemlösningstester, arbetsrätt, coaching, teamutveckling)
 • Erfarenhet inom talangutveckling samt employer branding
 • Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
 • Erfarenhet av både dagliga operationella men även strategiska frågeställningar gällande HR

Personliga kompetenser

·      Hög flexibilitet med förmåga att anpassa sig till nya/förändrade situationer

·      Bra strategisk förmåga men även taktisk och operationell

·      Energisk och beslutsam med gott omdöme

·      Trusted advisor; pro-aktiv, utåtriktad, förtroendeingivande samt gillar att påverka samt bygga relationer

 • Strategisk problemlösare – djup affärsförståelse och -intresse
 • En stark kommunikatör – både muntligt och skriftligt
 • Självgående och ansvarstagande
 • Målinriktad och pragmatisk

LEMAN erbjuder ett spännande jobb i en platt och dynamisk organisation. Du får stora möjligheter att vara med och påverka utvecklingen av framtida HR globalt samt det dagliga i Sverige och Finland. Bolaget växer så det kan tänkas att det finns goda möjligheter för att rollen kan utvecklas till en HR Director roll inom kort framtid i takt med att organisationen växer.

LEMAN samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Ingvild Solheim Bobek, senior rekryteringskonsult, 0733-66 75 85, ingvild.solheim.bobek@k2search.se eller Linnea Lindroth, researchkonsult, 076-525 38 59, linnea.lindroth@k2search.se