Vxl: +46(0)10-214 66 46
Regionchef Öst

Suez Recycling är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, drygt 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder Suez effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. Genom att välja oss får du en nära och engagerad partner med lokal kompetens. Samtidigt drar du nytta av vår erfarenhet som Europas ledande aktör inom avfallshantering. Suez Recycling ingår i det franska börsnoterade miljöföretaget SUEZ ENVIRONNEMENT. Tillsammans är vi mer än 90 000 medarbetare som arbetar med återvinning för industrier och hushåll samt förser drygt 90 miljoner människor med friskt dricksvatten. Vårt mål är att erbjuda de effektivaste lösningarna ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. Kort sagt, att ge ett bättre utfall från ditt avfall. Läs mer om företaget på www.suez.se och www.suez-environnement.com

Vi erbjuder

Din roll som Regionchef Öst innebär ett övergripande ansvar för verksamheten inom regionen. Verksamheten bedrivs på flera anläggningar inom ABC-län och till din hjälp har du 9 direktrapporterande avdelningschefer och stödresurser, total c:a 325 anställda medarbetare. Som Regionchef ansvarar du för att driva omsättning och lönsamhet i regionen, att utveckla affären och utmana regionen att ta ”nästa steg”. En viktig del för att lyckas kommer att vara förmågan att även samarbeta över regiongränserna.

Du driver samordning och tar ansvar för att verksamheten når optimal resursanvändning gällande personal, teknisk utrustning, logistik m.m. Under din ledning skapas en organisation med tydliga strukturer och processer för att säkra leveranser och att mål infrias. Du säkerställer att verksamheten bedrivs efter gällande tillstånd och lagar. Du arbetar aktivt med återkoppling och uppföljning av resultat och mål och vi förutsätter att du har stort intresse av att arbeta med förbättringsarbete i verksamhetens alla områden. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till COO Sverige.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av att leda genom andra i en personalintensiv verksamhet med krav på tydliga processer, kompetens- och resultatkrav
 • Erfarenhet av fullt personal-, budget- och resultatansvar
 • Tidigare arbetat i verksamheter med tydlig orientering mot kund och marknad
 • Framgångsrikt drivit organisationer och medarbetare mot uppställda mål i en affärsdrivande verksamhet.
 • Gedigen erfarenhet av att driva och göra affärer
 • Erfarenhet av att samordna verksamheter på olika orter kombinerat med ett starkt kommersiellt ansvar

Personliga egenskaper

 • Mycket god ledare med förmåga att entusiasmera och engagera
 • Affärsmässig med entreprenöriell inställning
 • Driv och får saker gjort i enlighet med uppsatta mål
 • Lösningsorienterat förhållningssätt, du agerar snabbt
 • God kommunikatör muntligt och skriftligt
 • Prestigelös med förmåga att skapa trovärdighet kring din person och ditt budskap

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt K2 Search Arne Nordström 070-698 92 00 eller Samuel Göranzon 076-000 18 74. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast.