Vxl: +46(0)10-214 66 46
Kommunikationschef

Om företaget

Team Olivia är ett ledande omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Vi finns nära våra kunder på över 200 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra cirka 13 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag. Vi tror att omsorg av god kvalitet uppstår i mötet mellan individen och medarbetaren. Vårt viktigaste uppdrag är därför att skapa värde för dem vi är till för – individerna.

Erbjudandet

Team Olivia är en av de snabbast växande privata omsorgsaktörerna i Norden. Historiskt har vi vuxit både på egen hand och genom förvärv av verksamheter vilket har breddat vårt erbjudande. Sedan 2010 har Team Olivia framgångsrikt genomfört närmare 50 förvärv. Framgent ska Team Olivia fortsätta att växa genom organisk tillväxt. Koncernen är decentraliserad men kan med ett storbolags fördelar stötta verksamheterna på ett långsiktigt sätt vilket gör Team Olivia till en attraktiv partner. Team Olivia ser också att de bolag som förvärvas utvecklas genom det stöd de får av att vara del av Team Olivia. Förvärven bidrar till att verksamheten utvecklas både i sitt erbjudande och geografiskt.

Team Olivia har en stark kultur med engagerade medarbetare. Hos Team Olivia råder en varm, genuin och familjär stämning med en prestigelös kultur. Man drivs av relationer mellan människor och att få underlätta livet för många människor runt om i Skandinavien. 

Om tjänsten

I rollen som Kommunikationschef har man övergripande strategiskt och operativt ansvar för varumärkeshantering och kommunikation, både externt men också internt inom Team Olivia. Team Olivia består idag av cirka 50 varumärken. Inriktningen är att behålla en multibrandstrategi, men på sikt konsolidera varumärkesstrukturen. Rollen är ny och ska bidra till att Team Olivia syns och hörs på rätt ställe och på rätt sätt samt också ta ett övergripande ansvar för multibrandportföljen.

I rollen ingår följande ansvarsområden:

•      Upprätta en strategisk kommunikationsplan samt policy som gäller på koncernnivå och anger riktlinjer för hur decentraliserat kommunikationsarbete ska utföras.

•      Se till att kommunikationsarbetet bidrar till företagets vision, mål, gemensamma strategier och värdegrund.

•      Övervaka att kommunicerade budskap ute i verksamheten går i linje med koncernen.

•      Varumärkesbyggande, samordna och övervaka hela Team Olivias totala framtoning samt utveckla Team Olivias Multibrandstrategi.

•      Omvärldsbevakning och samhällskontakt. Bygga relationer med journalister, bloggare, investerare och olika kundgrupper samt externa partners.

•      Utveckla och sprida PR-material som ökar Team Olivias synlighet bland kunder, intressenter och lagstiftare.

•      Krishantering internt och externt – förebyggande och operativ beredskap

•      Utveckla digital och kommunikation/marknadsföring

•      Marknadskommunikation, för både kortsiktig och långsiktig försäljningsökning samt stötta bolag vid marknadskampanjer.

•      Intern kommunikation, utveckla Team Olivias intranät. Informera vid organisationsförändringar, fusioner och förvärv.

•      Arbeta aktivt med förankring av företagskultur och värderingar i organisationen samt samarbeta med HR gällande Employer branding

Du rapporterar till CEO.

Om dig

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kommunikations och PR-frågor på både strategisk och operativ nivå. Vidare har du jobbat brett med marknads- och kommunikationsarbete där en mix av operativa och strategiska uppgifter har varit vanligt. Du är van vid marknadsföring och kommunikation via digitala kanaler, både när det kommer till planering och faktisk produktion av innehåll. Storytelling är meriterande. I tidigare roll har du också jobbat med pressrelationer, samhällskontakter, omvärldsbevakning och kan hantera media och skriverier i både med och motgång.

Du som person

Du har en utpräglad kommunikativ förmåga, har lätt att bygga förtroende, tycker om att ha många olika kontaktytor och har ett stort eget driv. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och du kan finna stor motivation i både strategiskt arbete och operativa uppgifter. Du är effektiv, har en mycket god prioriteringsförmåga och drivs av mål och resultat.

Ansökan

Team Olivia samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lotta Hammarström: lotta.hammarstrom@k2search.se eller researchkonsult Stina Torell: stina.torell@k2search.se. Välkommen med din ansökan snarast på www.k2search.se. Intervjuarbetet kommer att ske löpande.