Vxl: +46(0)10-214 66 46
Interim CFO – Tillverkande läkemedelsindustri

Stort läkemedelsföretag med produktion på flera orter i Sverige. I väntan på nyrekrytering anlitar företaget Interim CFO under 5 månader för att hålla verksamheten välfungerande samt arbeta med avyttring av ett antal av företagets fastigheter. Vid uppdragets slut lämnas ansvaret för en välfungerande verksamhet över till nytillträdd CFO.