Vxl: +46(0)10-214 66 46
Verkställande direktör

Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening) är en nationell inköpscentral som representerar sina medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El-verksamheter. Syftet med Sinfras verksamhet är att förse medlemmarna med produkter och tjänster via ramavtal med leverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Årligen omsätter Sinfra 730 Mkr genom avrop från sina ramavtal. Sinfras vision är att vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamheter. För mer information, besök www.sinfra.se

Nuläge och fokus för VD-uppdraget

Sinfra står redo att ta nästa steg i sin utveckling, med tydligt fokus på att öka sin relevans för medlemmarna och ta sig an komplexa upphandlingar inte minst på nya teknikområden. Tillsammans med styrelsen sätter du som VD upp en strategi samt konkreta handlingsplaner kopplade till denna för att aktivt och konsekvent driva utvecklingen av både affär, struktur och team.

Medlemsnyttan är central för Sinfras verksamhet, och det betyder att du som VD har en pågående dialog med medlemmarna för att analysera och möta deras behov, samt förankra det stöd och service Sinfra erbjuder. Internt innebär fokus på medlemsnyttan att VD driver arbetet med att formulera och implementera organisationens kultur, värderingar och arbetssätt.

Som VD för Sinfra leder du en organisation om tio personer som omfattar upphandlingsexperter och stödfunktioner. Du leder det dagliga arbetet och är närvarande både i att coacha individuella medarbetare och team, samt genom att själv delta i och driva olika upphandlingar.

Med det övergripande ansvaret för att utveckla Sinfras affär etablerar och vidareutvecklar du kontakter hos både medlemsföretagen och hos nuvarande och potentiella leverantörer. Sinfras medlemmar är av olika storlek och har olika behov, och därför är det avgörande att finna avtalsområden och erbjudanden som är attraktiva och relevanta för alla.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Du ser att du kan bidra till Sinfras verksamhet antingen genom din långa erfarenhet inom inköp av större/komplexa produkter och tjänster, alternativt genom de roller du haft av mer affärs- och verksamhetsövergripande karaktär. Framträdande i din professionella bakgrund är ditt trygga ledarskap, din kommunikativa förmåga och ditt affärsfokus.

Du är en van förhandlare som motiveras av att hitta den bästa lösningen för alla parter. Du ser stora möjligheter att genom Sinfras verksamhet uppnå utomordentlig medlemsnytta, och du har många idéer om hur medlemsföretagen bäst kan få ut maximalt av sitt medlemskap.

Du trivs som ledare och en av dina drivkrafter är att bygga ett starkt team med framgångsrika medarbetare. Du är van vid att staka ut en riktning för din grupp och att driva verksamheten framåt, samtidigt som du också är en lyhörd och flexibel förändringsledare. Du trivs med att företräda en organisation externt och har lätt för att bygga och underhålla relationer. Andra brukar säga att det är givande att samarbeta med dig och att det är motiverande att följa dig i ditt ledarskap.

För dig är det viktigt och stimulerande att verka på en strategisk nivå, men det är också självklart för dig att arbeta operativt och vara en del av teamet i det dagliga arbetet. Vi tror därför att du efter dina akademiska studier har tillskansat dig breda kunskaper inom inköp, affärsutveckling och ledarskap, samt att du har ett antal års erfarenhet av strategiskt ledningsgruppsarbete.

Sinfra samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Katarina Åhlin, rekryteringskonsult (katarina.ahlin@k2search.se) eller Petter Pålsson, researchkonsult (petter.palsson@k2search.se).

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig så snart som möjligt! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.