Vxl: +46(0)10-214 66 46

Default page for all routes.

DHL – LOGISTIKFÖRETAGET FÖR HELA VÄRLDEN

DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. Vi erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 380 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan.

DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning.

Country Security Manager

Att arbeta på DHL Express Sweden DHL Express Sverige består av 1 100 certifierade internationella specialister som säkrar att miljontals försändelser skickas dit de ska. För DHL Express är kundfokus, ansvarstagande och förstklassig service gemensam nämnare oavsett roll inom bolaget. Företagskulturen uttrycks med de fyra attributen Speed, Right 1st Time, Passion och Can Do.

DHL Express medvetna och kontinuerliga medarbetarfokus och kulturarbete har medfört att bolaget har uppmärksammats med utmärkelser från Great Place to Work Awards och Top Employer Institute Awards. På arbetsplatserna råder respekt för allas arbete, lika möjligheter till utveckling, fokus på hur du själv bidrar till resultatet och man värnar om att alla inkluderas i den mångkulturella globala miljön.

Rollen och Uppdraget

I rollen som Country Security Manager ansvarar du för att säkerställa att DHL Express är riktmärket för säkerhet i Express-branschen. Det innebär att du har det spännande, utmanande och affärskritiska mandatet att utveckla, implementera och övervaka policyer, rutiner och säkerhetspraxis för att skydda DHL Express-anställda, kundförsändelser, DHL-tillgångar och information.

Du rapporterar till Thommy Hall, Operations Director Sweden och tillsammans med 10 professionella, engagerade och proaktiva kollegor ingår du i Operations ledningsgrupp. Gemensamt på denna nivå är förmågan, viljan och fokuset att vara rådgivande om utmaningar och möjligheter inom sitt ansvarsområde samt att driva strategiska utvecklingsinitiativ med DHL Express Sveriges bästa för ögonen. Du har fullt personal, arbetsmiljö och budgetansvar för ditt ansvarsområde – Aviation Security in Sweden.

Till dig rapporterar 5 medarbetare med lokalt säkerhetsansvar, LSR, Local Security Representative och 1 som är administrativt ansvarig för regionen. Totalt inom DHL Express Operations Sweden arbetar idag runt 900 medarbetare (700 FTE) varav de flesta är kurirer eller terminalarbetare som arbetar på flygplatser och terminaler i orterna Gävle, Arlanda, Västberga, Örebro, Landvetter, Jönköping, Växjö och Malmö.

Uppdraget innebär att du kommer att ansvara för att samordna och genomföra utredningar av förluster och andra säkerhetsincidenter relaterade till DHL- tillgångar såsom medarbetare och försändelser som transporteras av DHL Express. Du tar upp och meddelar alla incidenter som bedöms ha betydande inverkan på arbetssätt och håller DHL Express uppdaterad och kompatibel med alla typer av säkerhetsföreskrifter.

Mer specifikt innebär mandatet att du:

Vem är du och vad drivs du av att göra

Du drivs av att vinna förtroenden och att axla det fulla ansvaret i att säkra tryggheten för medarbetare, kunder, partners och leverantörer. Det triggar dig att bekämpa brottslighet, förhindra hotfulla situationer och att driva förbättring inom ditt ansvarsområde på såväl strategisk som operativ nivå. I din profession är du uppdaterad, rådgivande, påverkande och exekutiv.

Du kommunicerar på ett lätt förståeligt sätt oavsett nivå på mottagaren. Du tycker om att vara mobil, att ha många olika typer av kontakter i gång parallellt och att driva olika typer av säkerhetsutvecklingsprojekt. Att representera DHL Express Sverige i ett internationellt säkerhetsperspektiv, kittlar din motivation ytterligare ett snäpp.

I din person är du ansvarstagande, analytisk, trygg, stabil och balanserad, vilket gör dig till en mogen tydlig och lyhörd ledare som medarbetare och kollegor vill följa.

Kvalifikationer och Kompetenser

Eftersom detta är ett dynamiskt, komplext och intensivt säkerhetutvecklingsuppdrag krävs att du har minst 5 års yrkeserfarenhet av att leda internationellt säkerhetsarbete inom Aviationlogistik eller närliggande område. Det är en stark fördel om du har erfarenhet av arbete på TAPA-klassade terminaler och är bra på att genomföra intervjuer i olika sammanhang. Din nyfikenhet och intresse för säkerhetsområdet gör att du kontinuerligt uppdaterar dig om vad som sker i omvärlden och du är väldigt perceptiv i hur det kan påverka DHL Express verksamhet i Sverige.

Kombinationen av din höga analytiska och sociala förmåga gör att du snabbt kommer framåt eftersom du vågar fatta beslut i att hur du ska planera strategiskt, handla taktiskt och agera operativt i linje med DHL Express Sveriges mål, visioner och policys.

Varmt välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering samarbetar DHL Express med K2 Search.

Tjänstgöringsort är i prioriterad ordning Arlanda, Västberga, Göteborg eller Malmö. Det är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning och är på heltid. Tillträde sker snarast och enligt överenskommelse.

Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Inga-Lill Payne, rekryteringskonsult (inga.lill.payne@k2search.se) eller Stina Torell, researchkonsult (stina.torell@k2search.se).

Ansök till tjänsten på www.k2search.se eller på vår Linkedinsida senast den 30 november 2022. Vi ser fram emot att höra av dig så snart som möjligt! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.