Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Interim Trade Marketing Manager – internationell livsmedelskoncern - Konfidentiell

Företaget har redan en etablerad position på hyllorna i svenska matvarubutiker tack vare en duktig distributör, när man bestämmer sig för att satsa på en egen organisation i Sverige. Som ett första steg innan det egna bolaget är etablerat väljer man att under 12 månader via K2 Search tillsätta en interimistisk Trade Marketing Manager med erfarenhet från dagligvaruhandeln. Hyllplaceringen uppgraderas och försäljningen ökar drastiskt redan de första 12 månaderna och uppdraget förlängs med ytterligare 12 månader. Idag har det egna bolaget bildats och en ny permanent Trade Marketing Manager har tagit över en lönsam och fortsatt växande produktportfölj.