Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

HR-ansvarig pension och lön - Almi Företagspartner AB

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. Vi finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. För mer information, besök www.almi.se

På Almi stöttas hela organisationen av moderbolagets HR-avdelning. Då lönefunktionen liksom pensionshanteringen är outsourcade behöver gruppen förstärkas med en HR-ansvarig som tar ett helhetsgrepp kring pension, lön och förmåner.

Rollen

 

I denna nyinrättade roll är din främsta uppgift att sätta en gemensam struktur för hela Almi inom ditt ansvarsområde. Organisationen är rikstäckande och relativt komplex utifrån den regionala dotterbolagsstrukturen, och de policyer som finns behöver genomlysas, i viss mån uppdateras och framförallt implementeras i verksamheten. Du driver också koncernövergripande projekt som lönekartläggning, lönerevision samt inrättandet av en förmånsportal.

Då lön och pensioner är outsourcade, utgör du den naturliga kontaktpunkten och kravställaren gentemot de externa leverantörerna. Tillsammans med Almis HR-controller säkrar du att leverantörsavtalen följs upp och tolkas, samt kompletteras med de tjänster Almi behöver för att verksamheten ska fungera optimalt.

Dina kontakter internt på Almi är många och du kommunicerar dagligen med chefer på olika nivåer. Kunskapen om löne- och pensionsfrågor är i vissa fall begränsad, och i ditt ansvar ingår att stötta men även utbilda cheferna för att säkra en hög kompetensnivå och autonomi.

Du ingår i moderbolaget Almi Företagspartner AB och rapporterar till HR-direktör.

Att arbeta på Almi

 

På Almi ingår du i en organisation som möjliggör hållbart företagande i Sverige, och som befinner sig i ett spännande skede av förändring.

I denna statligt ägda verksamhet är kompetensnivån hög och samhällsengagemanget en stor drivkraft för de anställda, och man lever efter sina värderingar Glädje i arbetet, Flexibilitet i tanke och handling, samt Affärsmässig i genomförande och beslut. Organisationen ligger i framkant gällande sitt mångfaldsarbete som genomsyrar kunddialogen och den interna verksamheten, samt utgör grund för specifika satsningar mot prioriterade målgrupper.

Att ingå i Almis HR-avdelning innebär stort mandat och möjligheter att påverka på samtliga nivåer inom organisationen. Rollen som HR-specialist är ny, och du ges därför stort utrymme att forma rollen och sätta en struktur kring lön, pension och förmåner från grunden.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

 

Löne- och pensionsfrågor ligger dig varmt om hjärtat. Du har tillskansat dig gedigen erfarenhet och har arbetat strategiskt med att sätta strukturer och implementera policyer på området. Din omgivning brukar ge dig positiv återkoppling kring din förmåga att fånga upp frågor som är angelägna för medarbetare och chefer, för att sedan presentera och utbilda på ett sätt som inger förtroende och gör att alla förstår. Du tar initiativ och driver frågor inom ditt område på ett självklart sätt, samtidigt som du är en lagspelare som ser hela bilden och gärna delar med dig av din kunskap.

Almi Företagspartner är ett företag med fokus på mångfald och som uppmuntrar detta vad gäller exempelvis kön, ålder och utländsk bakgrund. Almi strävar medvetet efter jämställdhet på alla nivåer i organisationen och i denna rekrytering ser vi särskilt positivt på män som sökande.

Almi Företagspartner samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta:

Katarina Åhlin, rekryteringskonsult,

katarina.ahlin@k2search.se
Madeleine Tidehorn, researchkonsult, madeleine.tidehorn@k2search.se

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.