Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

HR-Chef - DALOC FUTURA AB

Familjeföretaget Daloc, med huvudkontor i Töreboda, har tillverkat säkra dörrar sedan 1943. Företaget är idag Skandinaviens ledande och främsta tillverkare av brand-, ljud- och säkerhetsdörrar av stål och trä. Daloc-koncernen har drygt 350 medarbetare och är verksam på ett flertal marknader i Europa. Produktionen äger rum vid moderna fabriker i Töreboda, Västerås och Mellerud. Daloc står inför en spännande framtid och för att förstärka organisationen söker vi nu en HR-Chef.

Rollen som HR-Chef är central för att säkerställa Daloc-koncernens fortsatta framgång, både som marknadsledande dörrtillverkare och som en attraktiv arbetsgivare. Tjänsten innefattar såväl ett strategiskt som ett operativt ansvar för att koncernen nyttjar de anställdas kompetenser och erfarenheter på bästa sätt.

Du kommer att

• ansvara för att säkerställa att framtidens kompetensbehov kan mötas genom att identifiera behov, arbeta med karriärs- och successionsplanering samt rekrytering.
• arbeta med att säkerställa koncernens utbildnings- och kompetensförsörjning på lång sikt men även vidareutveckla den interna kursverksamheten och vara huvudkontaktperson gentemot utbildningsverksamheter.
• vara ett stöd till bolagets chefer i HR-relaterade frågor.
• ansvara för att behålla och utveckla koncernens attraktivitet som arbetsgivare genom aktiviteter som t.ex. Employer Branding gentemot närliggande högskolor.
• aktivt och långsiktigt arbeta med Dalocs kultur, värderingar och kärnvärden: progressiv, pålitlig och långsiktig. Kärnvärdena är en viktig del av Dalocs företagskultur och genomsyrar organisationen, produkterna och sättet att arbeta.

HR-Chefen rapporterar till koncernchefen. Tjänsten är placerad vid vårt huvudkontor i Töreboda och det förutsätts att du bor eller är villig att bosätta dig i närområdet.

Vi erbjuder

Detta är ett mycket spännande uppdrag i ett framgångsrikt, ägarlett bolag med hög moral, trovärdighet och en stark marknadsposition. Dalocs starka varumärke och lönsamhet skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt HR-arbete.

Kvalifikationer

• Lång erfarenhet av både operativt och strategiskt HR-arbete
• Eftergymnasial utbildning på högskolenivå eller motsvarande
• Erfarenhet av både internationella samt ägarledda bolag med egen produktion
• Arbetat aktivt med utbildnings- och kompetensförsörjning

Egenskaper

• Gott självförtroende och trygg med sig själv
• Lyhörd och flexibel
• Operativ och strategisk
• Entusiasmerande och god teamarbetare
• Entreprenöriell och drivande, d.v.s. handlingskraftig och får saker gjorda
• Social, utåtriktad och jordnära

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Bengt Olander, tel. 0760 00 18 05. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt och urval sker löpande. Välkommen med din ansökan via www.k2search.se