Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Marknadschef - IHM Business School AB

IHM Business School erbjuder affärsutbildningar för företag och individer som vill utvecklas och nå framgång. Vi erbjuder ett brett utbud av öppna och företagsanpassade utbildningar; på våra affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö, och ute hos våra kunder. IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs helt utifrån marknadens krav och önskemål och är ett privat alternativ för affärs- och ledarskapsutveckling. IHM har idag cirka 80 anställda och 150 kontrakterade lärare. Läs mer på www.ihm.se 

IHM tycker om att ligga i framkant, och målbilden för marknadschefens arbete ska vara ”state of the art” inom modern marknadsföring. Som IHMs Marknadschef ansvarar du för IHMs strategiska marknadsföringsarbete och varumärke och att detta tydliggörs externt och efterlevs internt.
En central del i uppdraget kommer att vara att arbeta fram och implementera en förnyad varumärkesstrategi. Du leder med fullt personalansvar marknadsorganisationen och tillsammans med affärsansvariga arbetar ni för att nå de uppsatta målen.

Du kommer att samverka med IHMs hela nätverk och ska skapa goda förutsättningar för IHMs representanter, partners och intressenter att vara aktiva och synliga i den offentliga debatten med målsättning att göra IHM till en intressant samtalspartner som finns med och verkar i rätt sammanhang.

Du leder arbetet med den digitala produktionen och hela förflyttningen från skriftlig kommunikation till mer ljud- och bildbaserad kommunikation som kanal för marknadsföring och undervisning. Genom att verka nära marknaden och med förståelse för kundernas behov kommer ditt framgångsrika arbete inspirera till nya utbildningskoncept för IHM.

Marknadschefen ingår i chefsgruppen. Du rapporterar till VD och utgår från IHMs kontor i Stockholm eller Göteborg.

Vi erbjuder

En nyckelroll i ett starkt, välkänt och framgångsrikt utbildningsföretag. Som Marknadschef kommer du att bygga IHMs framtid genom att vidareutveckla varumärket och göra det välkänt i hela det svenska näringslivet. Du kommer att arbeta i en bransch i snabb förändring där möjligheterna till utveckling och tillväxt är stora. Ambitionsnivån är hög – ditt arbete kommer att bli trendsättande och vara en förebild för andra.

Vi söker dig som har/är

• Minst fem års erfarenhet i rollen som marknadschef inom tjänsteverksamhet
• Framgångsrik i att arbeta med digitala satsningar och att bygga varumärke
• Relevant utbildning inom marknadsföring/varumärke/kommunikation
• Nyfiken och nutidsorienterad med stort intresse för hur morgondagen kommer att se ut
• Stark kommunikatör med känsla för språk, färg och form
• Kreativ, driven och resultatinriktad
• En modern syn på ledarskap
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Bengt Olander, tel. 0760 00 18 05. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt och urval sker löpande. Välkommen med din ansökan via www.k2search.se