Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Relations Director - Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är en oberoende expertorganisation. Organisationen bildades 1982 i Stockholm med syfte att försvara de mänskliga rättigheterna, och då i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna, och stärka utsatta människorättsförsvarare. Organisationen arbetar i några av världens mest repressiva länder och regioner där man tillsammans med lokala krafter kämpar för långsiktig och hållbar förändring. Civil Rights Defenders är också verksamma i Sverige för att ta ett ansvar för de mänskliga rättigheterna även på hemmaplan.

För mer information, besök https://www.civilrightsdefenders.org/sv/

Civil Rights Defenders är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse. Idag är verksamheten till stor utsträckning finansierad via statliga bidrag. Organisationens målbild är att vända intäktsflödet från att vara statligt finansierad till att i huvudsak vara finansierad av privata medel från företag, andra organisationer och privatpersoner. Detta för att öka frihetsgraden i beslutsfattandet gällande strategin och arbetssätten.

Rollen

I denna nyinrättade roll är din främsta uppgift att öka intäktsflödet från privata givare och företag. I grund och botten liknar rollen traditionellt säljarbete, med skillnaden att i stället för att sälja varor och tjänster, säljer du vår vision och vårt arbete med mänskliga rättigheter. Lika mycket som det handlar om att bygga upp långsiktiga relationer och förtroende bland potentiella givare innebär rollen även att skapa struktur och processer för insamlingsarbetet. Du tar ansvar för helheten, från övergripande strategi till de etiska riktlinjerna och policys kring insamling, till genomförande av aktiviteterna för att nå de övergripande målen. Till din hjälp har du ett team med två medarbetare som rapporterar till dig.

Som Relations Director medverkar du i den operativa ledningsgruppen med förväntan om att bidra med insamlingskunskap och till helheten om finansieringen av verksamheten. I din roll rapporterar du till CEO.

Att arbeta på Civil Rights Defenders

Genom att arbeta på Civil Rights Defenders bidrar du till att göra skillnad i världen, du bidrar till att försvara de mänskliga rättigheterna. Civil Rights Defenders står inför en tydlig expansion och tillväxt med fler internationellt förankrade projekt på väg att startas. Detta får du möjlighet att vara en del av. I rollen får du även möjlighet att bygga upp denna position och sätta teamets ramverk och kultur på plats.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Vi tror att du är en person som har erfarenhet av att arbeta med insamling och/eller försäljning. Det är värdefullt om du har erfarenhet av att arbeta inom någon NGO eller har arbetat med sponsring/CSR från privata sektorn. Du är en person som skapar förtroende hos dina kunder och har genomslagskraft i dialogerna. Eventuellt har du tidigare ledarerfarenhet men det kan också vara din första chefsposition förutsatt att du besitter ledaregenskaper och förstår värdet av teamet. Det är troligt att du har en eftergymnasial utbildning men erfarenhet kan uppväga detta.

Du drivs av att skapa förändring och av att nå mål och resultat. Du är en tydlig ”doer” som, med en strukturerad plan, tar dig och organisationen mot framgång.

Civil Rights Defenders samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta: Gabriella Huss, rekryteringskonsult, gabriella.huss@k2search.se eller Madeleine Tidehorn, researchkonsult, madeleine.tidehorn@k2search.se

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.