Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

HR-ansvarig kompetensutveckling - Almi Företagspartner AB

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. Vi finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. För mer information, besök www.almi.se

På Almi pågår ett stort strategiarbete, där bland annat kompetensutveckling och talent management har en prioriterad plats. I led med detta arbete utökas Almis HR-team, och den nya rollen som HR-ansvarig för kompetensutveckling innebär en spännande möjlighet att vara med och driva Almis fortsatta utveckling.

Rollen

Som HR-ansvarig kompetensutveckling är ditt uppdrag att sätta en övergripande struktur och kontinuitet inom ditt område, för att sedan fylla denna struktur med praktiskt innehåll. Genom analys och i nära samarbete med dina kollegor i HR-teamet har du helhetsansvaret för att bygga upp utbildningsprogram som säkrar alla medarbetares kompetensnivå såväl som personliga utveckling. På Almi planeras också ett stort ledarskapsprogram som kommer att omfatta samtliga 80 chefer i organisationen.

Vissa utbildningar sköts internt på Almi, av dig eller dina kollegor, medan andra möjliggörs av att du upphandlar utbildning externt. Den självklara målsättningen är att det finns en tydlighet på Almi kring vilka möjligheter som finns till kompetensutveckling och att dessa är integrerade i processerna kring medarbetarsamtal och utvecklingsplaner. En viktig del i målsättningen är också att Almi ligger i framkant vad gäller formen för utbildning och kompetensutveckling genom att arbeta med väl genomtänkta blandade lärmiljöer (blended learning).

Du rapporterar till HR-direktör och till din hjälp har du en administratör som sköter allt det praktiska kring utbildningarna. Du är placerad vid Almi Företagspartners huvudkontor i centrala Stockholm.

Att arbeta på Almi

På Almi ingår du i en organisation som möjliggör hållbart företagande i Sverige, och som befinner sig i ett spännande skede av förändring.

I denna statligt ägda verksamhet är kompetensnivån hög och samhällsengagemanget en stor drivkraft för de anställda, och man lever efter sina värderingar Glädje i arbetet, Flexibilitet i tanke och handling, samt Affärsmässig i genomförande och beslut. Organisationen ligger i framkant gällande sitt mångfaldsarbete som genomsyrar kunddialogen och den interna verksamheten, samt utgör grund för specifika satsningar mot prioriterade målgrupper.

Att ingå i Almis HR-team innebär stort mandat och möjligheter att påverka på samtliga nivåer inom organisationen. Som HR-ansvarig har du ett tydligt område som du ansvarar för, samtidigt som du samarbetar med dina kollegor kring andra HR-frågor av både strategisk och operativ art. Området kompetensutveckling kommer att vara av strategisk vikt för Almis fortsatta utveckling, så du befinner dig i navet av den spännande resa Almi påbörjar under 2017.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Att se en organisation växa med engagerade och kompetenta medarbetare är en drivkraft för dig. Du har vid ett eller flera tillfällen i din karriär satt struktur och utformat en långsiktig plan för kompetensutveckling i den/de organisation(er) du verkat, och väntar otåligt på nästa möjlighet att få använda dig av de erfarenheter du hittills skaffat dig. Du vill verka i en miljö där du uppmuntras att praktiskt omsätta digitaliseringens möjligheter och därigenom skapa en utvecklande och hållbar organisation utifrån ditt fokusområde. Vi tror att du har relevant akademisk examen och att du brinner för HR-områdets bredd, med talent management, utbildning och kompetensutveckling som specialitet.

Du tycker sannolikt att det är roligt att hålla i utbildningar, men du är ännu mer hjärnan bakom ett bra upplägg. Därför har du stort intresse för nya tekniska lösningar, och så har du förmågan att utforma en väl sammansatt utbildningsportfölj. Du tycker om att arbeta i projektform och är van vid att få med dig andra på de förändringar ditt arbete innebär eftersom du är inspirerande och engagerande. Från kollegor får du ofta höra att du är en uppskattad och lyhörd person som de tycker om att samarbeta med.

Almi Företagspartner driver ett aktivt mångfaldsarbete både i den egna organisationen och i dialogen med sina kundföretag. I rekryteringssammanhang är fokus på mångfald utifrån exempelvis kön, ålder, etnisk tillhörighet och utländsk bakgrund en självklarhet.

Almi Företagspartner samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta:
Katarina Åhlin, rekryteringskonsult, katarina.ahlin@k2search.se
Madeleine Tidehorn, researchkonsult, madeleine.tidehorn@k2search.se

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.