Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef Nationell samordning regional leverans Stockholm - Trygghetsfonden TSL llfd

Trygghetsfonden TSL (TSL) är omställningsorganisationen för kollektivanställda arbetare inom företag i det privata näringslivet byggt på Trygghetsavtalet tecknat mellan Svenskt Näringsliv och LO. TSLs trygghetsavtal omfattar 100 000 företag med 900 000 anställda. De branscher som omfattas av TSLs omställningsstöd är huvudsakligen inom bygg, fastighet, skog, trä, grafiska, hotell och restaurang, industri, delar av kommunal verksamhet, livsmedel, papper, service och kommunikation, transport och även specifika yrkesförbund som elektriker och målare. TSL är Sveriges största nätverksorganisation för omställning. Läs gärna mer på www.tsl.se 

TSL kommer från och med 1 november 2017 att arbeta efter en ny verksamhetsmodell som innebär att TSL-systemet utöver jobbcoachning även kommer kunna erbjuda utbildnings- och valideringsinsatser för uppsagda deltagare. Till följd av detta byggs nu en ny organisation upp där du får en central roll i att samordna våra regioners leverans.

I rollen är du placerad i Stockholm där ansvarar du för att leda våra leveranschefer i sju regioner att bygga upp och utveckla verksamheten. Ditt uppdrag blir att se till att det finns en enhetlighet i TSLs erbjudande över hela landet. Du rapporterar till vår VD.

Dina arbetsuppgifter mer i detalj innebär att:

• Du ansvarar för att samordna leveransen och leveranscheferna i regionerna

• Initialt projektleda implementationen av den regionala verksamheten

• Ansvara för att samordna relevanta frågor som går över de olika leveranschefernas verk-samhetsområden, t.ex. när ett stort företag säger upp på flera orter

• Operativt ansvarig för att identifiera och bidra till utvecklingen av omställningsprocessens operativa del tillsammans med andra relevanta funktioner i TSL

• Tillsammans med styrgrupp samordna utveckling av utbildningar och andra aktiviteter som proaktivt erbjuds till företag och fack (syfte kännedom och ökad kunskap)

• Vara aktiv i uppföljningen av resultat och kvalitet tillsammans med leveranschefer och öv-riga funktioner i verksamheten

• Självständigt och tillsammans med andra driva och bidra till utvecklingen av TSLs verksam-het

 

Vi erbjuder

 

En möjlighet till ett samhällsviktigt uppdrag med stort kundfokus. En spännande utmaning i att bygga upp någonting nytt som inte finns på plats idag. Du kommer att ha både projektledar- och funktionsansvar i en liten, snabb och obyråkratisk organisation med hög servicenivå och många kontaktytor.

Kvalifikationer

 

• Lång erfarenhet av omställningsfrågor på både ledande och operativ nivå
• Lång chefserfarenhet i linjen- gärna där du lett chefer
• Erfarenhet av att ha lett uppbyggnad eller utveckling av motsvarande verksamhet
• Vana av att upphandla tjänster och skriva avtal
• Vana vid förhandlingssituationer
• Erfarenhet av partsverksamhet
• God kunskap och kännedom om den svenska arbetsmarknaden och dess regelverk

Egenskaper

 

• Handlingskraftig & drivande
• Strategisk och analytisk förmåga
• Problemlösare
• Lagspelare
• Kommunikativ & relationsskapare
• Professionell

TSL samarbetar med K2 Search i den här rekryteringen. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Annika Stålhandske Holm, telefon 0765-25 90 51 eller Josefin Cohen, 073-5437471. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på

www.k2search.se