Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Interim CFO – Tillverkande läkemedelsindustri - Konfidentiell

Stort läkemedelsföretag med produktion på flera orter i Sverige. I väntan på nyrekrytering anlitar företaget Interim CFO under 5 månader för att hålla verksamheten välfungerande samt arbeta med avyttring av ett antal av företagets fastigheter. Vid uppdragets slut lämnas ansvaret för en välfungerande verksamhet över till nytillträdd CFO.