Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Head of Quality & SHE, Uppsala - Orexo AB

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa mervärden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Orexo befinner sig i ett spännande utvecklingsskede med en framgångsrik lansering 2013 på den amerikanska marknaden av Zubsolv, en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har även andra intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan. En ambitiös plan för geografisk expansion i Europa och Asien med produkten Zubsolv i kombination med en intressant egen projektportfölj och en aktiv förvärvsstrategi gör Orexo till ett synnerligen spännande svenskt läkemedelsföretag.

 

Vi erbjuder

 

Som Head of Quality & SHE har du det övergripande ansvaret för alla kvalitets- och SHE relaterade frågor kopplade till inköp, produktutveckling och frisläppning av kommersiell produkt inklusive alla externa kontraktsaktiviteter för material och tjänster. Du förväntas leda och coacha ett team bestående av kvalificerade medarbetare inom samtliga aktuella discipliner. Du ansvarar för det globala kvalitetssystemet och de kontinuerliga utvecklingar och förbättringar som krävs i takt med att bolaget utvecklas. För att lyckas i rollen och kunna fatta de rätta besluten måste du ha en stark övergripande förståelse för kvalitetsarbete och kvalitetssystem avseende utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedel. I ledarrollen förväntas du fokusera på dina medarbetares utveckling och kompetensuppbyggnad för att möta bolagets framtida krav inom Kvalitet, Säkerhet, Hälsa och Miljö. Utöver att leda ditt team kommer du att interagera med olika funktioner och grupperingar inom företaget och externt, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga och ett starkt kundfokus. Du rapporterar direkt till COO.

Kvalifikationer

 

• Minst 5 års relevant ledarerfarenhet med dokumenterat goda resultat
• Djup förståelse för kvalitets- och SHE-arbete och förmåga att fatta kritiska beslut baserat på tillgänglig information
• Mycket god förståelse för GxP-krav relaterade till såväl egna som utkontrakterade aktiviteter
• Erfarenhet av arbete med externa leverantörer av produkter och tjänster inom utveckling och tillverkning av läkemedel inklusive riskbedömning och riskhantering
• Erfarenhet metodiskt utvecklings- och förändringsarbete, t.ex. LEAN, 6, TQM
• Egen inspektionserfarenhet en stark merit
• Flytande engelska och svenska i tal och skrift
• Life science-relaterad akademisk examen

Dina personliga egenskaper

 

• Starkt driv och engagemang inom kvalitet och SHE
• Gott omdöme och förmåga att fatta beslut
• Stark ledare med god förmåga att se helheten och att delegera
• Kundfokuserad

Önskar du ytterligare information om tjänsten är du välkommen kontakta K2 Search, Seniorkonsult Arne Nordström, tel. 070-69 89 200 eller Petter Pålsson, tel. 0735-21 65 55. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på

www.k2search.se