Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Interim Affärsområdeschef – Energikoncern - Konfidentiell

Bolaget genomför en stor organisationsförändring och för att snabbt kunna sjösätta ett flertal nyskapade positioner och ett nytt arbetssätt väljer man att tillsätta en Interim Affärsområdeschef under 9 månader och förlängs senarer till 12 månader. Bolaget kan på detta vis parallellt utvärdera såväl interna som externa rekryteringsalternativ och på ett välordnat sätt genomföra rekryteringen av den permanenta lösningen. Överlämningen går mycket bra och den nya permanenta befattningshavaren är nu insatt och väl fungerande i sin nya roll.