Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Förhandlingschef - SSAB AB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål, tunnplåt, grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSAB tillhandahåller även tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. SSAB har en omsättning på ca 60 Mdkr och har ca 16 000 anställda i 50 länder. Läs mer på www.ssab.se

Som förhandlingschef hanterar du arbetsrättsliga frågor och samverkan med fackliga representanter på ett korrekt och professionellt sätt samt att relevant samordning sker mellan Sverige och Finland, och att SSAB uppfyller kraven på europeisk samverkan. Förhandlingschefen ingår i funktionen HR Compliance & Operations och rapporterar till Personaldirektör i koncernövergripande förhandlingsfrågor.

Som förhandlingschef för SSAB är du expert för övergripande arbetsrätt: Du deltar i företagets interna chefsutbildningar och svarar för området Arbetsrätt och Juridiskt arbetsmiljöansvar. I uppgiften ingår även att uppdatera HR-organisationer, chefer mm kring aktuella arbetsrättsliga lagar och avtal. Förhandlingschefen säkrar att facklig samverkan sker i enlighet med samverkansavtal, och är ansvarig för innehåll och efterlevnad av EWC-avtalet. Du kommer leda avtalsförhandlingar internt och ingå i avtalsrådet inom Stål-och Metallföretagen som SSABs representant, och där aktivt medverka branschens yrkanden inför centrala kollektivavtalsförhandlingar.

Du koordinerar arbetet med lokala förhandlare på orterna i Sverige samt säkerställer samordning och effektivt förhandlingsarbete i Sverige. Som förhandlingschef ansvarar du för samordning av arbetsrätt samt fackliga samverkan mellan Sverige och Finland. Förhandlingschefen ansvarar för att övergripande ramverk för social- och organisatorisk arbetsmiljö finns för koncernen. Som förhandlingschef ansvarar du för att pensionshantering i Sverige sker på ett korrekt och professionell sätt. Du skall aktivt svara för omvärldsbevakning kopplat till arbetsrätt, villkor och förmåner samt kunna presentera analyser utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Vi erbjuder

Detta är en internationell roll i en global koncern. SSAB är ett gediget industriellt bolag med nytänkande förändringsvilja och moderna värderingar. Företagskulturen är prestigelös och arbetssättet präglas av att pendla mellan strategiskt och operativt arbete. Rollen innebär stor självständighet med inflytande, och du verkar för att maximera aktieägarvärdet samt skydda SSABs varumärke.

Kvalifikationer

  • Relevant akademisk utbildning
  • Flerårig erfarenhet av att arbeta med kollektivavtal och förhandlingar
  • God kunskap om lönebildning och arbetstidsregler
  • Erfarenhet av strategiskt HR-arbete – gärna på ledningsnivå i stor organisation
  • Kunna presentera företagsekonomiska konsekvenser på olika alternativ och aktuella förhandlingsfrågor.
  • Vara trygg i sin expertroll
  • Önskvärda erfarenheter är erfarenheter av förvärv

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Xing Tran på K2 Search AB, xing.tran@k2search.se . Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast.