Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Head of Donor Experience - UNICEF Sverige

UNICEF är en av världens ledande barnrättsorganisationer och vi finns på plats i över 190 länder. Vi har FN:s uppdrag att se till att barns rättigheter efterlevs. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt – ända upp på regeringsnivå. UNICEF arbetar för att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först – oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning.

UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och regeringar. Ungefär 50 personer arbetar på kansliet i Stockholm och därtill har vi en telemarketingverksamhet med ca 40 personer. Läs gärna mer om UNICEF på www.unicef.se.

På UNICEF Sverige arbetar vi med insamling, kommunikation och opinionsbildning för att skapa en bättre värld för alla barn. Som Head of Donor Experience får du möjlighet att jobba med ett team som arbetar med marknadsföring, insamlingsaktiviteter och affärsutveckling i syfte att driva och öka insamlade medel från privata givare. Rollen syftar till att maximera givarupplevelser och därmed driva insamling för UNICEFs arbete för alla barn.

I rollen som Head of Donor Experience: 

 • Leder du ett affärsdrivande team kring privatinsamling för att aktivt maximera engagemang och insamling från UNICEFs givare, samt öka lojalitet och addera mervärde för dem
 • Driver du teamets arbete med målgrupper, givarinsikter och givarresor för att löpande anpassa erbjudandet efter givarens preferenser genom systematiska tester, undersökningar och uppföljning av statistiskt underlag. Du jobbar således för att optimera givarresan och strävar efter att förbättra hela givarupplevelsen och därmed värdet och lojaliteten hos givarbasen.
 • Arbetar du med helhetssyn på UNICEFs givare genom givarinsikter för att kartlägga potential och hitta prospekt samt att ta fram nya tjänster och produkter för givare och prospekt genom att arbeta med design thinking och journey mapping.
 • Ansvarar du och teamet för givarupplevelsen i de aktiviteter som görs i nära samarbete med kommunikationsavdelningen för att optimera insamlingen.

Din profil

 • Erfarenhet av att leda ett affärsdrivet team inom kundinsikter och kundnytta
 • Erfarenhet från att arbeta med CRM-system och marketing automation-verktyg
 • Erfarenhet av att jobba med design thinking och agila arbetssätt
 • Erfarenhet av att aktivt arbeta med rekrytering, lojalitetsskapande aktiviteter och givar/kundinsikter. Vana av att driva resultat (försäljning/insamling)
 • Vi ser gärna att du arbetat i företag med stora produktutbud som vänder sig mot en massmarknad.

Varför Unicef?

 • Rolig kombinerad ledarroll för dig som gillar marknadsföring, insamling/försäljning, och     affärsutveckling.
 • Arbete i en insamlings- och barnrättsorganisation som ligger långt fram och är ledande i branschen
 • Möjlighet att arbeta i en organisation med hög ambitionsnivå och kompetenta medarbetare
 • Starkt nätverk internationellt

Eventuella frågor om tjänsten kan besvaras av Xing Tran ( xing.tran@k2search.se ) eller Pauline Nilsson Cattaneo ( pauline.nilsson-cattaneo@k2search.se) på K2 Search AB. Vi kommer att läsa ansökningar löpande varför vi ber dig att ansöka tjänsten snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se . Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.