Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Programchef – Hållbart arbetsliv - Partsrådet

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildningar, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser. När fack och arbetsgivare arbetar tillsammans ger det större effekt. Det finns ingen liknande samverkan mellan fack och arbetsgivare som Partsrådet, vare sig i Sverige eller övriga världen.

Partsrådet verkar idag genom fyra arbetsområden; Arbetsmiljö, Stöd till lokal lönebildning, Stöd till samverkan på lokal nivå, Innovation och Utveckling. Under avtalsrörelsen 2017 enades parterna om att etablera ett nytt arbetsområde – Hållbart arbetsliv. Detta arbetsområde kommer att skapa förutsättningar för ett väl fungerande arbetsliv och motverka ohälsa. Partsrådet söker nu en Programchef för det nya Arbetsområdet Hållbart arbetsliv.

Som Programchef ansvarar du för beslut som rör taktiska och övergripande operativa frågor inom arbetsområdet. Du har övergripande ansvar för löpande drift, inklusive delströmmar och dess tjänster. Som Programchef driver du kontinuerlig utveckling av befintliga och nya tjänster samt uppföljning av dessa. I rollen som Programchef ingår stora delar utvecklingsorienterad projektledning för att bygga arbetsområdet Hållbart arbetsliv samt skapa förutsättningar för ett väl fungerande hälsosamt arbetsliv.

Vidare ansvar du för koordinering, resursfördelning samt övergripande planering. Du sköter omvärldsbevakning och kommunicerar med såväl interna som externa intressenter. Programchefen är ytterst ansvarig för Arbetsområdets arbete och ansvarar för rapportering till styrgruppen och dess ordförande.

Kvalifikationer

  • Minst fem års erfarenhet av att leda projekt inom ideella eller statliga organisationer
  • Dokumenterad erfarenhet av att leda resurser på ett effektivt sätt och bygga framgångsrika team
  • Utvecklade samarbetsegenskaper och goda kommunikativa färdigheter
  • Förmåga att arbeta systematiskt och resultatinriktat med ett lösningsorienterat perspektiv
  • Vana och vilja att arbeta med digitala och innovativa lösningar
  • Meriterande med erfarenhet av partssamverkan, arbete i intresseorganisationer samt etablerade relationer med relevanta intressenter
  • Akademisk examen

Partsrådet samarbetar med K2 Search i den här rekryteringen. Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Martin Svedar på martin.svedar@k2search.se eller Samuel Göranzon på samuel.goranzon@k2saerch.se. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.