Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Partner Manager – Digital Health - Telia Company AB

Telia Company är en nordisk teleoperatör, delvis ägd av svenska och finska staten. Koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Norden och Baltikum, men även Spanien, Turkiet, Ryssland samt i flera före detta sovjetrepubliker. Bolaget genomgår en förändringsprocess – nu ser man sig som en ny generation nordisk-baltisk telekomoperatör. Telia Company har drygt 21 000 anställda och ett börsvärde på ca 183 miljarder SEK. Läs mer på www.teliacompany.com

Vi erbjuder

Telia Company, Division X är en nyetablerad del inom Telia som har som strategiskt uppgift att utveckla och därigenom accelerera företagets aktiviteter inom nya innovativa marknader. En av dessa är affärsområdet ”digital health” där det efter en tid av intensivt arbete byggt upp en portfölj inom ehälsa med fokus på tjänster som möjliggör egenvård samt vård på distans med fokus på kroniskt sjuka. Nu är dags att i Telias kanaler lansera dessa nya digital tjänster för monitorering av kroniskt sjuka. Initialt har tjänster inom utvalda terapiområden där kostnads- och resursbelastningen på den allmänna sjukvården är som störst valts ut och anpassas utifrån att kunna skala i en vårdkontext. Rollen som Partner Manager är en helt ny och kommer att vara en avgörande del i att skapa marknads-förutsättningar och därmed att driva utvecklingen av Telias satsning på digital hälsa framåt. Du ansvar för samtliga affärsrelationer gentemot Telias partners inom området och där kunderna är landsting och privata vårdgivare. De nya digitala lösningarna kommer att utvecklas/implementeras i samarbete med ett antal externa partnerbolag och din primära roll blir att utveckla dessa partnerskap hela vägen från due diligence till implemeteringsklara samarbetsavtal och därefter löpande affärsdialog för att främja och vidareutveckla partnerskapen.

Din bakgrund

För att trivas och utvecklas i denna roll har du en gedigen erfarenhet som partneransvarig för externa relationer, gärna inom life science eller IT-applikationer/IT-säkerhet. Du har förhandlingsvana från komplexa avtalsförhandlingar. Erfarenhet av affärsutveckling är ett starkt plus. Du har förmodligen även god juridisk förståelse och är van att läsa avtalstext. En lämplig akademiska utbildningsbakgrund är examen inom ekonomi, IT och/eller juridik.

Din personliga profil

Du är nytänkande och kreativ och har en analytisk och problemlösande attityd. Du framstår som lyhörd och empatisk i relationen med dina kollegor och gentemot externa parter. Du har en stark förmåga att leda dig själv och är uthållig under tuff belastning. Du gillar det entreprenöriella där ingen uppgift är för liten eller för stor eller inte ditt bord. Sist men inte minst så har du ett starkt kommersiellt driv och gillar att göra affärer.

För ytterligare information

Kontakta K2 Search, Senior Consultant Arne Nordström på +46 706 989 200 eller Research Consultant Samuel Göranzon +46 760 001 874. Alla kontakter behandlas strikt konfidentiellt. Sök tjänsten på www.k2search.se