Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Head of Retail Clients - Brummer & Partners AB

Brummer & Partners grundades 1995, lanserade Sveriges första hedgefond 1996 och rankas idag som en av de ledande hedgefondförvaltarna i Europa med 121 miljarder kronor under förvaltning. Brummer & Partners affärsidé är att samla skickliga investeringsteam som förvaltar olika investeringsstrategier i en och samma företagsgrupp för att kunna erbjuda en väl diversifierad förvaltning till sina kunder. Bland kunderna finns såväl institutioner som privata investerare och arbetsgivare. Brummer & Partners har drygt 400 anställda, kontor i sju länder och är partnerägt, där grundare och partners fortfarande är aktiva i den löpande verksamheten.

Efter en nyligen genomförd omorganisation inom Investor Relations (IR) har en ny grupp i teamet bildats: IR Retail. Denna grupp ska primärt fokusera på att förbättra kommunikationen och servicen för ett stort befintligt kundsegment men även positionera Brummer & Partners mot nya potentiella målgrupper. Initialt handlar uppdraget om att ta fram en tydlig strategi för IR Retail inklusive hur gruppen kan utveckla sitt erbjudande gentemot retailkunder. Teamet består för närvarande av två medarbetare med gedigen erfarenhet på området. Till din hjälp har du även IR:s övriga team där till exempel Brummer & Partners kommunikationsgrupp ingår. Vi ser ett stort behov av att målgruppsanpassa vår informationsgivning och den service vi tillhandahåller, där digitala hjälpmedel blir allt viktigare, och vi ser därför att du som söker har mycket god förståelse för och erfarenhet av detta. Målet är att öka vår kommunikation och vårt engagemang i flera kanaler, vilket vi hoppas ska bidra till en fördjupad kunddialog och ökat kundengagemang.

Ansvarsuppgifter

 • Leda IR Retail som för närvarande består av två personer
 • Ta fram målgruppsanpassad kommunikation till våra retailkunder
 • Digitalisera och modernisera vår kommunikation gentemot retailkunder
 • Ta fram erbjudanden mot nya kunder och mer proaktivt bearbeta både befintliga och nya kunder i nya kanaler
 • Vara delaktig i utvecklandet av en strategi för hur engagemanget från nya och befintliga kunder ska öka

För att lyckas i detta uppdrag bör du ha

 • Tidigare ledarerfarenhet
 • Förståelse för rådgivning och försäljning av sparprodukter till retailkunder
 • Kunskap/inblick i digitala kanaler
 • En förståelse för målgruppen och de behov den har i form av informationsgivning och kommunikation gällande sparande och investeringar
 • Relevant akademisk examen

Dina egenskaper

 • Motiverande och inspirerande ledare
 • Ansvarstagande
 • Teamorienterad
 • Ödmjuk och prestigelös
 • Kundfokuserad
 • Resultatorienterad
 • Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
 • God kommunikatör, kan uttrycka dig tydligt och enkelt i skriftlig och muntlig kommunikation

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig en bred och spännande roll i en företagskultur som kännetecknas av entreprenörsanda, innovation och långsiktighet. På IR är samarbete med tydligt kundfokus oerhört viktigt samtidigt som medarbetarna är drivna och ansvarstagande.

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Ulf Lindèn, ulf.linden@k2search.se eller Cecilia Fredriksson, cecilia.fredriksson@k2search.se. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast då urval sker löpande.