Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Forskningschef - Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Det gör vi genom att utforma regler och pröva tillstånd för verksamheter med strålning samt bedriva tillsyn mot verksamhetsutövare.

Vill du använda din kompetens till att skapa ett strålsäkert samhälle? Till Strålsäkerhetsmyndighetens nya huvudkontor i Katrineholm söker vi nu en forskningschef, som vill vara med och bygga upp verksamheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar forskning inom strålsäkerhetsområdet som omfattar kärnsäkerhet, strålskydd och nukleär icke-spridning. Forskningsanslaget har en budget på cirka 80 miljoner kronor per år som ska gå till grundläggande och tillämpad forskning inom myndighetens verksamhetsområde. För strategiska beslut och stora projekt har myndigheten en rådgivande forskningsnämnd med ledamöter från universitet och högskolor.

Dina arbetsuppgifter

Som enhetschef leder och utvecklar du myndighetens forskningsverksamhet. Forskningsfinansieringen utgör kärnan i uppdraget och myndigheten lägger stor vikt vid att forskningssatsningarna håller hög vetenskaplig kvalitet. En utmaning är också att kommunicera forskningsresultaten så att de kommer till användning. Myndigheten är engagerad i internationella forskningsnätverk och -projekt inom norden, EU, OECD/NEA och IAEA. Myndigheten har även en uppgift inom det nationella kompetensförsörjningssystemet, där ett pågående regeringsuppdrag kan resultera i en ambitionshöjning inom området. Forskningschefen är dessutom ordförande i myndighetens forskningsnämnd.

Som enhetschef har du både verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för planering, uppföljning och rapportering samt för utveckling av verksamheten. Personalansvaret innebär bl.a. att du är lönesättande chef och att du ansvarar för arbetsmiljö, arbetsplatssamverkan och kompetensutveckling inom enheten. Du kan komma att krigsplaceras samt ingå i myndighetens krisorganisation.

Forskningsenheten har i dag tre medarbetare och är en del av myndighetens utvecklingsavdelning. Eftersom enheten är liten bidrar du även operativt i arbetet. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp, där du med helhetssyn och ett gemensamt ansvarstagande förväntas bidra aktivt till hela avdelningens mål och utveckling.

Är du den vi söker?

Som enhetschef har du förmåga att leda, utveckla och företräda verksamheten.

Du ska ha:

  • naturvetenskaplig eller teknisk doktorsexamen inom ämne av relevans för strålsäkerhetsområdet
  • flerårig erfarenhet av forskning inom något av myndighetens ansvarsområden
  • erfarenhet av någon form av ledande funktion som exempelvis projektledare, chef eller arbetsledare.

Du bör ha erfarenheter från verksamhet med forskningsfinansiering, och har du arbetat med forskningsfinansiering på en förvaltningsmyndighet eller motsvarande är det meriterande. Vi tror att du har ett gott kontaktnät inom forskarvärlden och att du har goda kunskaper om forskningspolitiska frågor. Chefserfarenhet är meriterande.

För att fungera bra i rollen som forskningschef behöver du ha god förmåga att:

  • inspirera till förbättringar
  • leda och utveckla verksamheten mot uppställda mål och utifrån ett helhetsperspektiv
  • organisera, driva och prioritera arbetsuppgifter
  • skapa kontaktnät nationellt och internationellt
  • kommunicera och samarbeta
  • agera som en förebild utifrån vår värdegrund
  • uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Myndigheten lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Att jobba hos Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Myndighetens drygt 300 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Hos myndigheten får du förtroende och utrymme att använda och utveckla din spetskompetens i komplexa frågor med långsiktig betydelse för människor, samhälle och miljö. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett stort internationellt nätverk och samarbetar med bland annat IAEA och OECD/NEA. Idag finns kontor vid Solna strand nära Stockholm. Den 1 oktober kommer myndigheten att ha verksamhet i både Stockholm och Katrineholm.

Den aktuella tjänsten är initialt placerad i Solna, men flyttas till Katrineholm den 1 februari 2019.

Önskas ytterligare information är du välkommen att ta kontakt med Julian Firpo, 076-545 40 20, eller Samuel Göranzon, 076 000 18 74.

Intervjuer kommer att ske löpande så vill därför ha din ansökan snarast möjligt. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. För att ta reda på om du är den vi söker innehåller rekryteringsprocessen både arbetspsykologiska tester och intervjuer samt bakgrundskontroll på slutkandidat.

Märk din ansökan med diarienr SSM2018-3020

Mer om Strålsäkerhetsmyndigheten:

Besök vår webbplats och se våra filmer där medarbetare berättar.