Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef Information och IT-säkerhet - Rusta AB

Rusta är detaljhandelskedjan som erbjuder ett brett sortiment av funktionella och trendriktiga hem- och fritidsprodukter som ger många människor mycket för pengarna. Vi vill att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss. På Rusta gör vi det lätt för många människor att köpa produkter av god kvalitet till bästa pris. Det första varuhuset öppnades 1986 och idag har Rusta totalt 140 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Rustas koncept bygger på enkla inköpsprocesser utan dyra mellanhänder, ett brett sortiment, stora volymer, effektiv logistik och en intensiv trendbevakning. Rusta har ca 2,300 medarbetare i 7 länder: Sverige, Norge, Finland, Tyskland samt sourcing-kontorer i Kina, Vietnam och Indien. Rusta är inne i en fantastisk expansionsfas med stark tillväxt på alla marknader via både existerande varuhus och nyetableringar. I år förväntas omsättningen uppnå cirka 7 miljarder kronor.

Rusta söker en erfaren IT-säkerhetschef. Som IT-säkerhetschef ansvarar du för att IT- och informationssäkerheten utvecklas i linje med företages vision och affärsmål. Vidare säkerställer du det strategiska ansvaret för IT-säkerheten för hela Rusta vilket inkluderar ett helhetsgrepp för GDPR. I rollen ingår ett strategiskt och operativt ansvar så att Rusta har en ändamålsenlig och välfungerade IT-säkerhet. Du inspireras av att jobba tätt tillsammans med den operativa verksamheten för att kontinuerligt förbättra lösningar och driva förbättringar av IT-säkerheten. Det innebär att du definierar, implementerar och förvaltar policys inom IT- och informationssäkerhet med grund i verksamhetens behov. Din uppgift är att informera och rekommendera organisationen angående skyldigheter inom GDPR och andra dataskyddslagar, samt komma med input för lagliga dokument ur ett IT- och informationssäkerhetsperspektiv. I rollen har du budgetansvar där du planerar och leder organisationen samt följer upp målsättningar.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att granska och agera koordinator för klagomål inom IT- och informationssäkerhet. Du agerar även samordnare för externa IT-revisioner inom området för IT- och informationssäkerhet. Vidare är du en kontaktpunkt vid eventuella överträdelser inom dataskyddsproblem. Du har ett starkt affärs- och kundperspektiv, och drivs av att ta ansvar och vara en nyckelperson inom en organisation med ett stort fokus på utveckling och tillväxt.

Som Chef Information och IT-säkerhet hos Rusta kommer du bli en del av ett dynamiskt företag med högt tempo som fortfarande präglas starkt av sitt entreprenörskap. Då Rusta sätter stor tilltro till sin personal, kommer du få hög grad av frihet att själv kunna forma din roll, där dina idéer och ditt arbete värderas högt. Rusta står för värderingarna Enkelhet, Mod, Engagemang och Tillsammans. De fungerar som styrmedel vid sidan av vision och affärsidé samt som ledstjärna i det dagliga arbetet.

Kvalifikationer

  • Flerårig erfarenhet inom informationssäkerhetshantering, implementering av IT-säkerhet, IT-revision och riskhantering.
  • Erfarenhet av att samla, definiera och utvärdera både affärs- och tekniska krav inom IT- och informationssäkerhet samt förhandla dem till konkreta åtgärder.
  • Erfarenhet av att skapa riktlinjer inom GDPR i linje med verksamhetens övergripande målsättningar.
  • Dokumenterad erfarenhet av att leda strategiska och operativa utvecklings- och förändringsprojekt.
  • Proaktivitet/initiativtagande till att genomföra förändringar och förbättringar.
  • Som person är du drivande, noggrann, rak i din kommunikation samt besitter hög integritet.
  • God kunskap i svenska och engelska, i tal och skrift.

Rusta samarbetar med K2 Search i den här rekryteringen. Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Martin Svedar på martin.svedar@k2search.se eller Samuel Göranzon på samuel.goranzon@k2saerch.se . Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.