Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Interim Global Director Business Control – Globalt industriföretag - Konfidentiell

Framgångsrikt börsnoterad industrikoncern står inför nyrekrytering av en Global Director Business Control för en av sina divisioner och väljer att under tiden som rekryteringen pågår anlita K2 Search för snabb tillsättning av en interim lösning. Den utmanande kravprofilen inkluderar erfarenhet från en liknande roll med omfattande ledarskapserfarenhet i en tillverkande, helst börsnoterad industri med stark internationell prägel. Uppdraget avser initialt 6 månader men efter det att interimschefen varit på plats i tre månader erbjuds och accepterar han en fast anställning i koncernen.