Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef HSSE - Kraftringen AB

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Vi är också involverade i ett flertal större projekt och miljösatsningar där Örtoftaverket och Brunnshög med forskningsanläggningarna MAX IV och ESS är några exempel. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Du ansvarar för att skapa ett nytt och effektivt ledarskap för HSSE och för hur säkerhetsarbetet i koncernen bedrivs. Som HSSE-chef arbetar du tvärfunktionellt inom hela koncernen. Ditt uppdrag blir att skapa en starkare säkerhetskultur, etablera processer, strukturer samt driva nya förhållnings- och arbetssätt kring självledarskap och beteendesäkerhet. Som HSSE-chef förväntas du stödja cheferna i organisationen, du arbetar genom dem för att fånga upp och lyfta viktiga säkerhetsfrågor för att de ska bli en naturlig del i verksamheten. Det är viktigt att du coachar medarbetarna till att själv hitta gränserna mellan HSSE och vad verksamheten själv ansvarar för. Rollen är placerad vid Kraftringens huvudkontor i Lund, men då verksamheten är utspridd över södra Sverige förekommer resor i tjänsten. Du rapporterar till Enhetschef Affärs- & Verksamhetsutveckling. 

Din bakgrund

  • Lång erfarenhet och hög kompetens inom HSSE
  • Dokumenterad ledarerfarenhet
  • Erfarenhet av att framgångsrikt leda förändringsarbeten
  • Erfarenhet från energisektorn en fördel
  • Akademisk examen, civ.ingenjör eller motsvarande

Din personliga profil

  • Hög affärsmässighet och strategisk höjd
  • Pragmatiskt förhållningssätt
  • Relationsskapande
  • Uthållig och engagerad

I denna rekrytering samarbetar Kraftringen med K2 Search, För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Martin Edqvist 076-54 54 028 eller researchkonsult Johanna Mattsson 0735-216 500. Då urval sker löpande rekommenderar vi dig att söka tjänsten omgående. Alla ansökningar och kontakter med K2 Search behandlas konfidentiellt.

Välkommen med din ansökan!