Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Styrelseledamot – digitala processer - Jula AB

1979 startade Julas verksamhet på gården Jultorp i utkanten av Varaslätten i Västergötland. Idag har Jula ca 3000 anställda, 100 varuhus i tre länder (Sverige, Polen och Norge) samt omsätter 6,5 miljarder SEK med ett resultat på 460 miljoner SEK (2017). I koncernen är Jula Holding det exekutiva koncernbolaget. Jula Holding-koncernen ägs av Karl-Johan Blank. Ny VD för Jula Holding-koncernen är Joachim Frykberg, Joachim är sedan 2011 VD för Jula AB. Tanken är att koncernen ska köpa, starta och utveckla nya och befintliga verksamheter. Synergi och mervärde är centralt, koncernen ska ha verksamheter som kan dra nytta av varandra. Långsiktighet är tillsammans med oberoendet också viktigt. Verksamheter och nya förvärv ska bedrivas utifrån ett långsiktigt perspektiv med sikte på att utveckla koncernen för kommande generationer.

Styrelseledamot – med erfarenhet av att digitalisera processer

 • Har du erfarenhet av att digitalisera verksamheter, processer och utveckla e-handel?
 • Kanske har du även insikt i kunders förändrade köpbeteenden?
 • Har du en god strategisk förmåga med känsla för morgondagens digitala kundgrupper?  

Vi har fått förtroendet att söka en extern styrelseledamot till Jula AB. I din roll som styrelseledamot präglas du av framåtanda, integritet och prestigelöshet och har följande bakgrund: 

Professionell bakgrund och erfarenheter

 • Erfarenhet av digitalisering av verksamheter, processer inklusive e-handel.
 • Du har verkat inom och förstår detaljhandeln.
 • En god strategisk höjd i digitala frågor med förmågan att möta Jula där organisationen är idag.
 • Du förstår och har gärna erfarenhet av att ha verkat inom en privatägd koncern med en driven ägare.
 • Du har gärna en styrelseledamotsutbildning.

 Om styrelsearbetet

 • Antal styrelsemöten: 5: 4 styrelsedagar per år, samt 1 strategidag, i Skara, bolagsstämma i 18-19 mars.
 • Styrelsearbetet leds av styrelseordförande Peder Larsson. Styrelseledamöter i Jula AB:s styrelse är: Karl-Johan Blank, Thomas Evertsson, Hans-Åke Persson, två arbetstagarrepresentanter samt Christian Blank och Fredric Blank (adjungerande ledamöter).
 • Marknadsmässig ersättning för styrelsearbete utgår.
 • Eventuellt tillkommande konsultarvode beroende på omfattning av nedlagt arbete.

Intresseanmälan

Vid frågor, vänligen kontakta Eva Holmgren, eva.holmgren@k2search.se alt, mobil: 072-234 00 43.                        

Välkommen med din anmälan om intresse snarast. Ansök på länken nedan!