Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Logistikchef Distributionsenhet (DE) – Västerås - ICA AB

Kärnan i ICA Gruppens verksamhet är handel med dagligvaror. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även heminredningskedjan Hemtex.

År 2018 omsatte ICA Gruppen cirka 115 miljarder kronor och hade ca 22 000 anställda i framför allt Sverige och Baltikum. Cirka 50 000 personer arbetar inom ICA, på kontor, inom logistik eller i någon av ICAs egna eller handlarägda butiker.

ICA Gruppens aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm inom segmentet large cap. Största ägare var i slutet av året ICA-handlarnas Förbund. Läs mer på www.ica.se

ICA Logistik skapar konkurrenskraftiga logistiklösningar för ICAs nya affärsmöjligheter och anpassar varuförsörjningen utifrån sortimentens och butikernas lokala behov. Målsättningen är att alltid ha kunden i fokus. Uppdraget innebär att leverera varor till samtliga butiker så kostnadseffektivt som möjligt samtidigt som vi bibehåller en hög kvalitet och bra service

DE Västerås är ett av Sveriges största och ledande lager med över 1100 medarbetare som förser alla ICA-butiker med både färska, frysta och kolonialvaror. Vi har tagit stora steg senaste åren och ambitionerna för kommande år är höga. Här har du som logistikchef en nyckelroll att tillsammans med andra vidareutveckla verksamheten till världsklass.

Det här är ditt blivande jobb

Rollen innebär att med budget- och resultatansvar driva, utveckla och leda ICA Logistiks distributionsenhet Västerås (Hacksta). Tonvikten i rollen ligger på att med ett tydligt ledarskap och effektivt tvärfunktionellt samarbete nå förbättrade affärsresultat kundnöjdhet, kvalitet och effektivitet. Enheten har cirka 1000 anställda och ett stort antal verksamma konsulter.

Logistikchefen rapporterar direkt till chefen för Lagerdrift. Logistikchefen bidrar till företagets utveckling genom aktivt arbete i Lagerdrifts ledningsgrupp.

Rollen innebär att för distributionsenheten i Västerås ansvara för att:

 • Ta fram, tydliggöra och implementera strategi för att nå verksamhetens målbild. 
 • Med hjälp av etablerade strukturer Sstyra, och leda och följa upp verksamheten med fokus på kundnöjdhet, kvalitet, engagemang och effektivitet.
 • Tillsammans med och Ggenom andra chefer ständigt förbättra, motivera och leda, utveckla organisation och medarbetare för att uppnå ett högt engagemang, gott medarbetarskap och fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. 
 • Tillsammans med och genom andra aktivt driva, vidareutveckla processer och verksamheten för att uppnå en ständigt bättre flödeseffektivitet
 • Säkerställa att resultat och utveckling av den dagliga driften enlighet med bolagets övergripande affärsplaner
 • Bygga nätverk inom företaget såväl som med andra intressenter, såsom fackliga organisationer, handlare, leverantörer och andra regionala intressenter, för att skapa nya möjligheter till gemensam utveckling

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Vi söker dig som brinner för ledarskap och med mod och förmåga att sätta riktningen för vidareutveckling av en av landets största lagerenheter i logistik- och dagligvarubranschens absoluta framkant. Du stimuleras av en hög förändringstakt, att utveckla medarbetare och av att uppnå resultat. Du är inte rädd för att utmana rådande strukturer, processer och tankemönster och kan komma med nya idéer och lösningar. Du har förmåga att inspirera och engagera dina medarbetare genom ett kommunikativt och tydligt ledarskap. Du har förmågan att omvandla vision till verklighet, du formar aktivt din organisation och er kultur. Det är naturligt för dig att följa upp uppsatta planer, efterfråga resultat och utveckla dina medarbetare genom coaching och kontinuerlig feedback. 

För att lyckas i din roll ser vi att du har:

 • Gedigen erfarenhet från ledande roll inom produktions- eller logistikverksamhet
 • Gedigen ledare med erfarenhet av att leda genom andra chefer
 • Erfarenhet från att leda tvärfunktionella ledningsgrupper
 • Erfarenhet av att leda i förändring
 • Ansvar för verksamhetsresultat för en större verksamhet
 • Goda kunskaper i ekonomi samt god förståelse för affär och lönsamhet
 • Kompetens inom och erfarenhet av LEAN, Six sigma eller liknande.
 • Meriterande är akademisk utbildning inom teknik, ekonomi/marknad eller ledarskap

Dina personliga egenskaper:

 • Värderingsstyrd. Påvisar vikten av företagets värdegrund
 • Formulerar strategi och mål. Strategisk förmåga med utgångspunkt i förståelse och intresse för affären  
 • Mål- och resultatdriven. Förvandlar goda idéer till konkreta aktiviteter, genomförbara planer som leder till bestående förflyttningar
 • Förändringsorienterad och nytänkande. Nyfiken med genuint intresse för kunden, verksamheten och individer
 • God kommunikativ förmåga. Budskap framförs på ett enkelt och övertygande sätt. Lyhörd, skapar dialog och behandlar alla med respekt
 • Coachande ledarskap. Förstärker positiva beteenden och prestationer
 • Förmåga att bygga relationer och skapa förtroende
 • Emotionell stabilitet och integritet. Lugn och trygg person med god förmåga att fatta och stå för beslut
 • Hög arbetskapacitet. Förmåga att planera och strukturera arbete även under hög press 

Mångfald

ICA ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.

ICA värnar om goda arbetsmiljöförhållanden för våra medarbetare. Vi har som målsättning att ha totalt rökfria arbetsplatser. Vi tillämpar drogtestning i samband med rekryteringsförfarandet.

I denna rekrytering samarbetar ICA med K2 Search. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Katarina Åhlin, rekryteringskonsult, katarina.ahlin@k2search.se eller Johanna Nyrén, researchkonsult johanna.nyren@k2search.se.

Eftersom vi rekryterar löpande vill vi ha din ansökan så snart som möjligt. Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra ifrån dig! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.