Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Kommundirektör – Värmdö kommun - Värmdö kommun

Värmdö kommun – Skärgårdens mötesplats

Här möter vi framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga omställningen till långsiktig hållbarhet. Vi använder förnybar energi, har moderna och miljövänliga transporter och bygger kretsloppsanpassat. Vi vågar pröva nya lösningar. I Värmdö möter naturens lugn ett pulserande lokalt samhälle. Naturen är tillgänglig för alla och det finns ett rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar orörd natur, samtidigt är det nära mellan täta lokala samhällen. Värmdö är en plats för möten mellan människor. Här finns många mötesplatser. Tolerans, öppenhet och mångfald skapar grunden för möten mellan olika människor –yngre och äldre, kvinnor och män, nya och infödda svenskar. Politiken bygger på delaktighet och dialog mellan medborgare och valda. Vi har ett anrikt kulturarv som möter och ger styrka åt morgondagens företagande. Här finns traditioner som förs vidare till framtidsbranscher som ekologisk turism, kunskapsnäring, miljöteknik och kultur. Här finns kreativt skapande, livskraftigt företagande och utbildning av hög klass.

Värmdö är en del av Stockholmsregionen, Sverige och världen. Vi är nära storstaden samtidigt som vi erbjuder ett självständigt alternativ till den. Kommunikationer till och från Värmdö är effektiva och klimatsmarta. Vi engagerar oss i Östersjöfrågorna – vattenkvaliteten är en gemensam resurs för alla länder runt Östersjön, liksom havsmiljön allmänt. Våra livskraftiga lokala samhällen är en del av en global värld.

Värmdö kommun har idag ca 44.000 invånare och är en mycket expansiv kommun sedan flera år tillbaka.

Kommundirektör – Värmdö kommun

Vi söker dig som är en utvecklande ledare och som vill vara med och driva Värmdö kommuns samhällsutveckling och bidra till att skapa en kommun i världsklass.

Din roll – arbeta för invånarnas bästa. Som kommundirektör stöttar du kommunstyrelsen i arbetet med visioner, strategier och mål för Värmdö kommuns utveckling och verksamhet. Du är den högst uppsatta tjänstepersonen och fungerar som länken mellan tjänstemän och politik. Du ansvarar för kommunens gemensamma strukturer, verksamhetsuppföljning och verksamhetsutveckling, samt en organisation i god ekonomisk balans.

I uppdraget ligger att skapa en effektiv och väl fungerande förvaltningsorganisation med tydlig styrning och processer, samt i en mycket hög grad skapa samverkan mellan de olika förvaltningarna (kontoren). Du är en modern ledare som bygger en organisation och kultur som utgår från invånarnas perspektiv – att vara och verka som en serviceorganisation.

Värmdös kommundirektör är en ledare som har en naturlig trygghet i sig själv, och drivs av ett samhällsengagemang. Du har full respekt för demokratin och den politiska majoriteten som styr kommunorganisationens verksamhet. Ditt ledarskap bygger en organisation med självständiga och trygga ledare och medarbetare, som i sin tur drivs av hög service- och leveransförmåga. Du är kravställande och uppföljande. Du räds inte utmaningar eller motstånd, och vågar sätta fingret på problemen med självklart fokus på att finna lösningar. Du väljer rätt väg, istället för lätt väg. Du är den ledare som inser att ett gott ledarskap inte får omedelbar bekräftelse utan att det snarare är eftermälet som blir referensen.

Du har ledaransvar för en förvaltningsorganisation indelad i sex sektorer. Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som består av kontor, avdelningar och enheter. De sex kontoren är utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret, social- och omsorgskontoret, vuxen- och arbetslivskontoret samt kommunledningskontoret. Kontoren ansvarar för verksamheter, genomför uppdrag och ger stöd till de politiska nämnder som de är kopplade till. I kommunledningsgruppen ingår kommundirektören, samtliga kontorschefer, ekonomichefen samt näringslivschefen.

Tillsammans har ni det yttersta ansvaret för våra drygt 2 000 medarbetare.

Vi erbjuder en utåtriktad roll med många kontakter både internt och externt. Du kommer att representera kommunen i kontakter med näringslivet, i nätverk och du förväntas ta initiativ och utveckla samarbeten med kommuner och andra aktörer i samhället både nationellt och internationellt.

Våren 2009 antog kommunfullmäktige Vision Värmdö 2030 – skärgårdens mötesplats. Visionen tar upp hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Visionen bygger både på medborgares och medarbetares tankar och idéer om framtiden samt på många och långa diskussioner i kommunens framtids- och klimatberedning, där nio förtroendevalda från alla politiska partier i fullmäktige deltog.

Rubriken Skärgårdens mötesplats har fem teman:

  • Vi möter framtiden
  • Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle
  • Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet
  • Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv
  • Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen

Din profil – en samhällsintresserad förändringsledare

Vi söker dig som brinner för samhällsutveckling och sätter invånarnas bästa i fokus. Som ledare ser du vikten av att vara ett föredöme. Du är tydlig med din målbild och vart vi ska. I ord och handling lyfter du fram de värderingar som vår verksamhet utgår från, och du lutar dig mot dem när du fattar beslut. Du sätter invånaren och näringslivet i fokus, tar ansvar för din och gruppens leverans samtidigt som du litar till medarbetarna i den dagliga verksamheten. Du agerar också chef när det behövs, kan fatta beslut och tar stort ansvar för ekonomi och arbetsmiljö.

Du har ett stort samhällsintresse, erfarenhet av att leda en stor, komplex organisation och har erfarenhet av samarbete i politiskt styrd verksamhet. Vi ser att du har en högskoleutbildning, erfarenhet av förändringsledning och har varit ledare för andra chefer.

Du har lätt för att sätta dig in i nya områden och komplex information samt har förmåga att väga in såväl kortsiktiga som långsiktiga perspektiv i dina analyser och beslut. Du skapar nätverk och trivs med att ha många kontakter och anser att samverkan mellan olika funktioner är en naturlig del i verksamheten.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2019.

Värmdö kommun samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer eller har frågor är du välkommen att kontakta Gabriella Huss, gabriella.huss@k2search.se .