Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Regionchef Holmen Skog - Holmen Skog AB

Holmen är en svensk skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Ett företag där nytänkande och utveckling är i fokus. Holmens råvaror, vatten, vind och träfibern är miljömässigt hållbara, flexibla och användbara. Holmen är utsett till ett av världens mest hållbara företag, de placerar sig på plats 21 på prestigefulla Global 100. Holmen Skog ansvarar för koncernens skogar på drygt 1 miljon hektar och omsätter ~5 MRD/SEK/år. Den årliga avverkningen i egen skog är nära 3 miljoner kubikmeter virke. Holmens skogs- och energitillgångar bidrar till att ge företaget en stabil bas, förutom en jämn och hög intjäning ger de fördelar vid råvaru-anskaffningen till affärsområdena. För skogsråvaran liksom inom energiområdet finns stora utvecklings-möjligheter. Självförsörjningsgraden för virke är ~60% och för elkraftsbehovet ~50%. Läs mer om Holmen och deras hållbarhetsarbete på holmen.com/hallbarhet

Som en av tre regionchefer inom Holmen Skog tar du det fulla ansvaret för Holmens industriers råvaruförsörjning i Norrköping samt att odla och förädla det egna skogsinnehavet som uppgår till ca 70 000 ha. Verksamheten omsätter drygt 2 mdr och till din hjälp har du ca 100 medarbetare och 8 direktrapporterande chefer.

Du är aktiv i ledningsgruppen för Holmen Skog och rapporterar direkt till Sören Petersson, VD Holmen Skog. Placering är i Norrköping och frekventa resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

 • Du har minst 7 års erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och förhandlingar
 • Erfarenhet av att leda chefer
 • Akademisk examen

Vi söker dig som är/har

 • Trygg och mogen ledare med initiativkraft och resultatfokus
 • Strategisk förmåga och erfarenhet av komplexa affärer
 • Förmåga att sätta dig in i industrins behov och utvecklingspotential
 • Erfarenhet av förändringsarbete
 • God analytisk förmåga
 • Kunskap och erfarenhet inom digitaliseringsprocesser
 • Du är drivande och bra på att utveckla team
 • Du kommer med fördel från annan bransch

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete och utmanande arbetsuppgifter. Du kommer ha många kontaktytor både ute i verksamheten och bland intressenter. Vi erbjuder en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar; mod, engagemang och ansvar.

Du får en möjlighet att genom driv och tålamod påverka en av Sveriges viktigaste industrier.

Välkommen med din ansökan snarast då vi behandlar dessa löpande. För mer information kontakta torbjorn.malmstrom@k2search.se 070–2873600 eller ann.kugelberg@k2search.se på 076-0001821 på K2 Search AB. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Ansök tjänsten på www.k2search.se.