Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Business Controller - Green Landscaping

Green Landscaping är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Affärsidén är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Företaget är noterat på NASDAQ First North och omsätter 2 miljarder kronor. Man erbjuder genom sina dotterbolag marknadens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra städer skönare, vackrare och tryggare. Målsättningen är en miljö som tillför ett verkligt mervärde där människor vill vistas. Verksamheten genomsyras av en hög professionalism i all man gör och i centrum finns de 1 200 medarbetare som med sin kompetens och erfarenhet inspirerar Green Landscapings kunder och realiserar deras drömmar om en vacker och funktionell utemiljö. Mer om Green Landscaping hittar du på www.greenlandscaping.se.

Är du en fena på ekonomistyrning i entreprenadverksamhet? Motiveras du av att med hjälp av verksamhetsnära och effektiva processer hjälpa organisationens chefer att nå uppställda mål och budget? Har du dessutom en god förmåga att på ett metodiskt och inspirerande sätt förmedla kunskap kring ditt expertområde? Då kan det vara dig vi söker till rollen som Business Controller för Green Landscapings verksamhet i Göteborgsregionen. Som Business Controller har du en central roll i den nya organisation som är ett resultat av sammanslagningen av de två branschledande aktörerna Green Landscaping och Svensk Markservice. Tjänsten är placerad på regionkontoret, Göteborg.

Tjänstens innehåll

Rollen som Business Controller går ut på att i nära samarbete med Resultatenhetschefen se till att verksamheten har rätt förutsättningar att följa rutiner och processer samt uppnå finansiella mål. Centralt för rollen är kunskapsspridning i organisationen och att fungera som stöd och bollplank för chefer i frågor som rör budget, prognoser, fakturahantering mm. Du upprätthåller och vid behov uppdaterar de processer som finns kopplat till ekonomistyrning.

Vem är du?

Vi söker dig som på ett naturligt och vant sätt kan koppla samman finansiella mål, processer, rapporter och rutiner med verksamhetens behov. Du coachar och motiverar såväl dina medarbetare i administrationsteamet som de chefer i organisationen som behöver din stöttning och expertis. Vi tror att du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya förutsättningar och se vilka behov som finns i organisationen för att på ett lättförståeligt sätt påvisa orsakssamband mellan utförande och lönsamhet. Tidigare erfarenhet av större organisationsförändringar, uppköp eller andra förändringsprojekt är meriterande. I grunden har du en akademisk utbildning inom ekonomi och en god förståelse för affären i entreprenad- eller kontraktsverksamhet. Vi tror att du har verkat som controller eller CFO i närliggande bransch som t.ex. entreprenad, installation, fastighetsdrift eller liknande. Du är förtrogen med entreprenadjuridik och det är meriterande om du arbetat med SVA (successiv vinstavräkning). Du navigerar vant i Excel och har gärna arbetat i affärssystemet Agresso tidigare.

I denna rekrytering samarbetar Green Landscaping med K2 Search. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Catharina Kramer på 0705-835670 eller researchkonsult Johanna Mattsson på 0735-216500. Då urval sker löpande rekommenderar vi dig att söka tjänsten omgående. Alla ansökningar och kontakter med K2 Search behandlas konfidentiellt.