Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef Produkt- och Tjänsteutveckling - Sveriges Radio

Sveriges Radio (SR) har i uppdrag att sända radio i allmänhetens tjänst. För Sveriges Radio innebär det att man dygnet runt, året runt levererar trovärdig, oberoende radio till en krävande och smart publik. I en tid av polarisering, globalisering och digitalisering är Sveriges Radios uppdrag viktigare än någonsin. Outtröttligt granskar Sveriges Radio det invanda och omprövar det klassiska och verksamheten präglas av oberoende och stark integritet och bedrivs självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Hos Sveriges Radio blir du en viktig del av ett företag som värnar om demokrati, det fria ordet och alla människors lika värde.

Sveriges Radio har ca 2.000 medarbetare, sänder mer än 170.000 timmar radio varje år, och varje dag lyssnar mer än 4,5 miljoner människor på Sveriges Radios programutbud.

Är du en utforskande samhällsdigitalist som gillar att utveckla och leda andra?

Sveriges Radio står inför en spännande digitaliseringsutmaning inom public service, ett mycket viktigt samhällsuppdrag. I Sveriges Radios dagliga verksamhet handlar det om att förändra arbetsmetoder och att föra över resurser från stödverksamhet till kärnverksamhet, det vill säga till programverksamheten. SR Play får en tydligare roll som primär digital plattform via ett utökat utvecklingsarbete som även inkluderar att Sveriges Radio fortsätter att ta fram nya format för en värld som blir alltmer röststyrd. Genom bland annat det digitala nyhetsuttrycket fortsätter förändringen mot ett Sveriges Radio som tydligt har ljudet och lyssnaren i fokus.

Uppdraget kräver att definiera och navigera i vad som är allra viktigaste för Sveriges Radio gällande digital innovation, resursallokering samt att ta fram produkter som rimmar väl med framtidens publik och krav på innehåll. Som Chef för Produkt- och Tjänsteutveckling har du uppdraget att driva och lyfta Sveriges Radios arbete med de publika och redaktionella plattformarna, digitala såväl som analoga, så att publiken väljer Sveriges Radio. Detta är ett strategiskt viktigt uppdrag där det krävs långsiktigt tänkande och framåtblickande. Din organisation arbetar i agila team där varje kollega är lika viktig. Verksamhetens olika utvecklingsteam är korsfunktionella och består bl a av utvecklare, analytiker och UX-designers.

Rollen kommer att ansvara för tre avdelningar:

  • Publika produkter och tjänster
  • Redaktionella produkter och tjänster
  • Utvecklingsavdelningen

Som Chef för Produkt- och Tjänsteutveckling arbetar du i skärningspunkten mellan journalistik, digital teknik och metodutveckling. Denna verksamhet är bryggan mellan publicistiska idéer och den teknik som kan göra verklighet av dem. Att se samband och möjligheter mellan de olika publiceringsplattformarna digitalt och i FM är en naturlig del i arbetet. Din förmåga att få kulturerna kring journalistik och teknisk utveckling att mötas och samverka är central. Du leder dina medarbetare till att kreativt översätta till digitala uttryck och funktioner på de plattformar som används. Du leder arbetet med att utveckla metoder och system i den redaktionella miljön, parallellt med ett skapa ett nära samarbete med teknikenhetens drift-, support- och arkitekturverksamhet.

Bakgrund och erfarenhet

Du har ledarerfarenhet av liknande kompetensområde, dvs digitaliseringsprocesser. Det är fördelaktigt att du har lett andra chefer, och vi ser att du har dokumenterad erfarenhet av förändringsarbete/transformation i komplexa och snabbföränderliga miljöer. Du har erfarenhet av arbete inom traditionell media och vi ser gärna att du har en akademisk bakgrund, men erfarenhet kan i stor utsträckning kompensera för detta.

Din ledarprofil

Är du en värderingsstyrd ledare med kunskaper inom digital innovation?

Att vara ledare på Sveriges Radio är ett unikt uppdrag. Sveriges Radio skapar förutsättningar för att medarbetare ska kunna skapa modern och lustfylld journalistik som driver samhällsdebatten på alla sina plattformar. Ledare inom Sveriges Radio behöver vara förebilder i att leva organisationens värderingar och förespråka ett involverande och inkluderande ledarskap.

Sveriges Radios arbetsmiljö är idérik och lärorik, fylld av engagemang, kunskap och mångfald. Sveriges Radios ledarskap gestaltas också av mod, lyhördhet och empati. Med stark tillit till kollegor tillvaratar man medarbetarnas olika kompetenser för att leda i en konstant föränderlig värld. Som ledare på Sveriges Radio blir du en del av ett dagligt samarbete inom företaget och med andra länders Public Service.

Som erfaren ledare är du trygg, öppen, prestigelös och samarbets- och utvecklingsinriktad. Du har förmåga till självständigt och brett ansvarstagande. Du är visionär, strategisk i att se riktning i det långsiktiga för Sveriges Radio. Med det kan du formulera, argumentera och kommunicera detta på ett framgångsrikt sätt – både internt och externt. Du har en utvecklad förmåga till ett systematiskt helhetstänkande, med ett öppet sinne och mottaglighet för nya influenser och idéer. Som ledare har du en mycket hög drivkraft och ett synligt engagemang för den verksamhet du leder, och du besitter god förmåga att få med dig andra i en förändringsresa.

Ansökan och kontaktuppgifter

Tjänsten är en heltids- och tillsvidareanställning och har sin placering i Radiohuset vid Gärdet i centrala Stockholm. Sveriges Radio sitter i moderna lokaler och kan bland annat erbjuda en egen friskvårdsanläggning med gym. Sista ansökningsdag är 25 augusti, men vi vill gärna tillsätta tjänsten så snart som möjligt, så hantering och urval av kandidater kommer att ske löpande. Om du tycker att tjänsten känns intressant och något som kan passa dig, sök gärna så snart som möjligt. 

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansvariga konsulter är Gabriella Huss, senior rekryteringskonsult tel 0708-68 58 45, gabriella.huss@k2search,se samt Elin Svedberg, researchkonsult tel 076-620 29 37, elin.svedberg@k2search.se.