Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Koncernredovisningschef - Stena Fastigheter AB

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 25 000 bostäder och 3 500 lokaler i storstadsregionerna. Företaget har via fyra dotterbolag bostäder i Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala, Lomma, Landskrona och Lund. Internationellt bedrivs verksamhet genom Stena Realty med säte i Nederländerna. Stena Fastigheter har gått från att vara ett förvaltande fastighetsbolag till att vara en stark aktör inom hållbar stadsutveckling med projekt inom både kommersiella fastigheter och bostäder. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och genom arbetssättet relationsförvaltning sker samarbeten med skolor, ideella organisationer och myndigheter för att skapa attraktiva områden där människor trivs och bor kvar länge. Företaget arbetar utifrån en tydlig värdegrund och med ett långsiktigt perspektiv. Social hållbarhet är en självklar del av kärnverksamheten och affärsnyttan.

Då Stena Fastigheters nuvarande Koncernredovisningschef kommer att gå vidare till ett nytt uppdrag söker vi hans efterträdare, som vill ta över ansvaret och fortsätta utvecklingen av funktionen. Stena Fastigheter erbjuder en central och affärskritisk roll i vilken du aktivt medverkar till att driva förändring och utveckling av verksamhetens ekonomiska styrning. Det är en stabil fastighetsverksamhet där det ges möjlighet att bli involverad och komma nära affärsverksamheten. Engagerade medarbetare som håller en hög professionell nivå samt bryr sig om varandra och att man har det trivsamt på jobbet.

Du har tre underställda medarbetare samt arbetar tätt som bollplank och stöd till dotterbolagens ekonomichefer. Du rapporterar till CFO.

Arbetsuppgifterna omfattar bl a:

 • Övergripande ansvar för all koncernredovisning inklusive konsolidering och rapportering till Stena AB
 • Övergripande ansvar för skattefrågor inom koncernen
 • Operativt arbete med rapportering från dotterbolagen inkl. konvertering enligt IFRS
 • Bokslutsarbete och rapportering till Stena AB
 • Årsredovisning och delårsrapporter
 • Regelverksfrågor
 • Personalansvar

Kvalifikationer och erfarenheter:

För att trivas i rollen är det viktigt att du tilltalas av rollens tudelade karaktär, att du har ett stort och djupt intresse för redovisning och affärer, tycker om att leda och utveckla andra, likväl som processer och verksamhet. Du är en god kommunikatör i tal och skrift, är en inkluderande och coachande ledare som samtidigt är målinriktad och beslutsför. Vidare har du:

 • Relevant akademisk utbildning
 • Mångårig erfarenhet av redovisning, IFRS-rapportering och skattelagstiftning
 • Djup och bred kompetens inom redovisning
 • Kunskap och erfarenhet av rörelsedrivande bolag
 • Minst 5 års erfarenhet av konsolidering av en koncern
 • Lösnings- och resultatorienterad med focus på ” best practice”
 • Erfarenhet av personalansvar
 • Erfarenhet av förändringsarbete i redovisnings- och rapporteringsfrågor

För ytterligare information om tjänsten, kontakta researcher marie.holbek@k2search.se eller rekryterare helen.tanghed-gunnarsson@k2search.se Under semestertider svarar vi sporadiskt på frågor. Sista ansökningsdag är 7 augusti. Välkommen med din ansökan!