Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

VD Landskrona Hamn - Landskrona Hamn AB

Landskrona Hamn är en miljöcertifierad verksamhet som ägs till 50% vardera av Landskrona kommun och Yara AB. Hamnföretaget startades 1998 som ett resultat av sammanslagningen mellan den gamla hamnförvaltningen och stuveribolaget. Verksamheten har idag ca 15 anställda och omsatte 2018 ca 30 MSEK.

Landskrona Hamn är inne i ett utvecklingsskede med ökande lastmängder och investeringar i magasin och materialhanteringsutrustning. Hamnen hanterar idag en rad olika laster, såsom mineralgödsel, cement, kalk och spannmål. Dessutom hanteras en ökande mängd skrot för metallåtervinning. Man tar även in återvinningsmaterial för bränsleproduktion till värmekraftverk från Irland och Skottland. Hamnen har en bra kundstock och fullt resursutnyttjande av såväl kaj- som lagringsutrymmen.

Ansvar och arbetsuppgifter

Landskrona Hamn söker en kommersiell och affärsmässig VD som ska ta över totalansvaret för verksamheten då befintlig VD ska gå i pension. Direkta ansvarsområden inkluderar att utifrån budget ta fram handlingsplaner som ska stödja verksamheten och att de övergripande målen nås. Ansvar för ekonomi, resultat, marknad och för att leda och coacha medarbetare i den dagliga verksamheten. Personalansvar för en organisation med ca 15 medarbetare varav 4 direktrapporterande med ansvar för drift, administration och säkerhet/miljö. Utöver den dagliga driften ingår även ansvar för investeringar, vidareutveckling av befintliga och nya kunder, allt med fokus på hållbarhet utifrån ett miljö- och arbetsmiljöperspektiv.

Vi erbjuder

Möjligheten att komma in i ett ekonomiskt stabilt företag med väl inarbetade rutiner. Du får en hög grad av självständighet och stor frihet att förvalta och vidareutveckla verksamheten.

Kvalifikationer

  • Flerårig ledarerfarenhet gärna inom hamn, transport, logistik, åkeri eller liknande
  • Ett stort intresse för att utveckla samarbeten, kundrelationer, affärer och medarbetare
  • Erfarenhet av budget- och lönsamhetsansvar
  • Stabil ledare med erfarenhet av organisationsutveckling
  • Kontaktnät inom branschen är starkt meriterande

Egenskaper

  • Analytisk och affärsmässig
  • Självständig och beslutsfattande med stark initiativförmåga
  • Relationsskapande internt och externt
  • Lyhörd och coachande ledarstil
  • Förtroendeingivande, prestigelös och modig – vågar se saker ur nya perspektiv

För mer information, kontakta Rekryteringskonsult Arne Nordström på 070-69 89 200 eller Researchkonsult Johanna Mattsson på 0735-21 65 00. Urvalsprocessen sker löpande och vi rekommenderar dig att skicka in din ansökan snarast möjligt.