Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Fastighetschef - Team Olivia AB

Team Olivia är ett ledande omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Vi finns nära våra kunder på över 200 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra cirka 13 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag. Vi tror att omsorg av god kvalitet uppstår i mötet mellan individen och medarbetaren. Vårt viktigaste uppdrag är därför att skapa värde för dem vi är till för – individerna.

Erbjudandet

Team Olivia är en av de snabbast växande privata omsorgsaktörerna i Norden. Historiskt har vi vuxit både på egen hand och genom förvärv av verksamheter vilket har breddat vårt erbjudande. Sedan 2010 har Team Olivia framgångsrikt genomfört närmare 50 förvärv. Framgent ska Team Olivia fortsätta att växa genom organisk tillväxt. Koncernen är decentraliserad men kan med ett storbolags fördelar stötta verksamheterna på ett långsiktigt sätt vilket gör Team Olivia till en attraktiv partner. Team Olivia ser också att de bolag som förvärvas utvecklas genom det stöd de får av att vara del av Team Olivia. Förvärven bidrar till att verksamheten utvecklas både i sitt erbjudande och geografiskt.

Team Olivia har en stark kultur med engagerade medarbetare. Hos Team Olivia råder en varm, genuin och familjär stämning med en prestigelös kultur. Man drivs av relationer mellan människor och att få underlätta livet för många människor runt om i Skandinavien. 

Om tjänsten

Som fastighetschef har du det övergripande ansvaret inom fastighetsområdet. Det innebär att förvalta och utveckla fastigheter och hyreslokaler på ett så ekonomiskt, kundvänligt, resurs och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Idag har Team Olivia 209 befintliga hyreskontrakt och äger själva 6 lokaler i Sverige. Rollen som fastighetschef är ny vilket gör att det finns stora möjligheter att vara med och utveckla fastighetsverksamheten, se snabba kortsiktiga resultat och vara med och bygga upp en långsiktig strategi inom fastighetsområdet.

I rollen ingår följande ansvarsområden:

•      Upprätta och uppdatera underhållsplaner samt planera och genomföra kort- och långsiktiga underhåll på fastighets- och lokalbeståndet.

•      Förhandling, nytecknande och uppföljning av hyresavtal.

•      Som specialist bistå den egna regionen med stöd och support i fastighets, säkerhets och brandskyddsfrågor.

•      Budgetera underhålls- och driftkostnader och följa upp budget, prognos och mål.

•      Kostnadsberäkna entreprenader, upphandla tjänster från underleverantörer och projektleda underhållsentreprenader och ombyggnationer.

•      Kontakter med myndigheter vid exempelvis tillståndssökande.

•      Ansvara för lokal- och fastighetsförsäkringar och tillse att fastigheterna lever upp till relevanta lagar och föreskrifter.

•      Energieffektivisering inkl. EK samt följa upp och analysera driftsdata och energioptimering

•      Avtals- och fakturahantering

•      Ansvar för företagets bilbestånd, ca 400 st.

Du rapporterar till CFO.

Om dig

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning inom privat sektor samt erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet inom fastighetsområdet både affärsmässigt, operativt och strategiskt. Du har god erfarenhet av förhandling och är van vid att hantera många kontaktytor inom fastighetsområdet.

Du som person

Din förmåga att skapa kontakter och relationer är viktig för rollen och du bör trivas med att kommunicera, bygga förtroende och ha många olika kontaktytor. Vidare är du driven, mål och resultatorienterad.

Ansökan

Team Olivia samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult, Lotta Hammarström: lotta.hammarstrom@k2search.se eller researchkonsult, Stina Torell: stina.torell@k2search.se. Välkommen med din ansökan snarast på www.k2search.se. Intervjuarbetet kommer att ske löpande.