Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

CFO-Konfidentiellt bolag - Konfidentiell

Vi söker en CFO till en koncern som befinner sig i tillväxt och organisatorisk utveckling som skall bygga upp en ekonomifunktion på koncernnivå i syfte att stötta bolagen i dess fortsatta tillväxt.

Rollen som CFO har sin främsta tyngd inom uppbyggnaden av koncernens ekonomiavdelning, då denna struktur är avgörande för koncernens positiva uppskalning och framtida tillväxtresa. Tjänsten är en strategisk viktig funktion och CFO är i hög grad central för koncernens framtida strategi.

Kulturen i företaget präglas av en entreprenöriell anda där prestigelöshet och korta och snabba beslutsvägar genomsyrar hela organisationen.

Kontakta oss gärna för mer information om tjänsten och bolaget:

Robert Samuelsson: robert.samuelsson@k2search.se

Elin Svedberg: elin.svedberg@k2search.se