Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef Ekot - Sveriges Radio

Sveriges Radio (SR) har i uppdrag att sända radio i allmänhetens tjänst. För Sveriges Radio innebär det att man dygnet runt, året runt levererar trovärdig, oberoende radio till en krävande och smart publik. I en tid av polarisering, globalisering och digitalisering är Sveriges Radios uppdrag viktigare än någonsin. Outtröttligt granskar Sveriges Radio det invanda och omprövar det klassiska och verksamheten präglas av oberoende och stark integritet och bedrivs självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Sveriges Radio har ca 2.000 medarbetare, sänder mer än 170.000 timmar radio varje år, och varje dag lyssnar mer än 4,5 miljoner människor på Sveriges Radios programutbud.

Ekoredaktionen är Sveriges Radios redaktion för riksnyheter i Sveriges Radios samtliga kanaler. Ekot sänder radionyheter och svarar för Sveriges Radios nyhetswebb dygnet runt, årets alla dagar, samt producerar Ekonomiekot och nyheterna i P3 i samarbete med P3 Stockholm. Redaktionen producerar också aktualitetsprogrammen P1-morgon, Studio Ett, God morgon Världen, P4 Världen, Ekonomiekot lördag, Konflikt, Radiokorrespondenterna och Ekots lördagsintervju. På Ekot leds och administreras också Sveriges Radios utrikeskorrespondenter samt Ekots ansvar för sociala medier.

Är du den publicist och ledare som brinner för ett nyhetsberättande som förklarar vår samtid med fokus på innehåll och hög digital kvalitet?

I så fall är du kanske den vi söker som chef för Ekot – ett av Sveriges tyngsta publicistiska uppdrag

Ekot är Sveriges nyhetsledande redaktion som ger publiken en trovärdig och snabb nyhetsrapportering oavsett plattform. Ekots originaljournalistik är engagerande, granskande och fördjupande – och ger kunskap att sätta in nyheterna i sitt sammanhang. Ekot tänker självständigt, är sakliga. I Ekot bryts olika röster och perspektiv mot varandra – från hela Sverige och världen. Ekot jobbar med ljudet i fokus och är i ständig dialog med sina lyssnare och utforskar aktivt publikens nya behov och beteenden. Ekot är ett nav för Sveriges Radios nyhetsverksamhet, en samarbetsinriktad, målstyrd och kreativ arbetsplats med bred kompetens och en ekonomi i balans.

Framgent är det av stor vikt att driva den traditionella och framåtlutade journalistiken men samtidigt hålla en hög digital nivå. Nuläget i organisationen utgörs av ett behov av djuplodande journalistik där Ekot har en förmåga att gå till botten och gräva vidare inom aktuella nyheter.

Ekochefen har det yttersta personalansvaret för ca 220 medarbetare i nyhets-, utrikes-, program- och webbgrupper. Ekochefen har även det delegerade ansvaret för samtliga Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Chefens ansvar utgår från uppdrag, programbeställningar, budget och en helhetssyn på Sveriges Radios strategiska mål, verksamhet och förutsättningar.

Som chef för Ekot är du ansvarig för att bära Sveriges Radios uppdrag och det journalistiska, där uppdraget från publiken paras med publicistiska kvalitetskrav och public-serviceuppdragets innehåll. Det är en utmaning att leda så kvalificerade specialister, känna till hur detta bör ledas.

Uppdraget som chef för Ekot innebär att du:

Driver en innehållsorienterad journalistik där Ekot är nyhetsledande och använder sig av moderna journalistiska verktyg och där Ekot har en tydligare position nyhetsmässigt. Ekot driver journalistik som kännetecknas av att fördjupa och förklara de stora samhällsfrågorna. FM-radion och SR Play ska vara självklara platser för publiken/lyssnarna att hämta sina nyheter.

 • Är Ekoredaktionens chef, leder arbetet genom Ekots ledningsgrupp och är ansvarig för redaktionens samlade publicistiska verksamhet och kontinuerliga utveckling.
 • Ansvarar för att redaktionens programmässiga och publicistiska särart bevaras och utvecklas.
 • Utvecklar det linjära och digitala radiomediets särart och form, innehåll och tilltal för att nå publiken. Utvecklar form, produkter och innehåll för publik på digitala plattformar.
 • Driver det kreativa arbetet och stimulerar till samtal och debatt inom redaktionen.
 • Driver det publicistiska samtalet om form och innehåll internt och talar för publicistiken externt.
 • Ansvarar för att driva utveckling av organisation, metoder och samarbete och samtidigt förbättrar verksamheten i en krass ekonomisk verklighet.
 • Ansvarar för att samverkan och samarbeten med övriga redaktioner och kanaler inom Sveriges Radio genomförs och utvecklas i syfte att utveckla verksamheten och journalistiken.
 • Är ansvarig för budget och mottagare av beställningar för redaktionen i dialog med kanalansvariga och nyhetsbeställare.
 • Leder, styr och följer upp verksamheten genom att bygga ett ansvarstagande och kreativt lag av ledningsgrupp och arbetsledning.
 • Ingår i programenhetens områdeschefsgrupp, samt driver och deltar i företagsgemensamma projekt och uppdrag.
 • Ansvarar för att redaktionen håller sin budget och lever upp till Sveriges Radios strategiska mål och policies.

Ledarprofil

Vi söker dig som är en mycket erfaren publicist och stark utgivare med gedigen erfarenhet av operativt och strategiskt chefsansvar. Du är en nyskapande, utvecklande journalist och har förmåga att se och skapa en vision om hur Ekot möter morgondagen. Du är innehållsorienterad, och förstår en nutida publik. Du har stor erfarenhet av nyhetsjournalistik och djuplodande samhälls- och utrikesjournalistik. Din branschkunskap inom det publicistiska uppdraget är stor och med det en utvecklad förståelse för förändringar och utveckling inom det journalistiska området.

Du har en mycket god analysförmåga, helhetssyn och hög integritet. Vi ser din personliga stabilitet och mognad och förmåga till ett lagbyggande som grundläggande förmågor i ditt ledarskap. Du är kommunikativ, tydlig och engagerad och stor förmåga till att inspirera och motivera andra specialister inom journalistik och nyhetsredaktionella medarbetare.

Du har ledarerfarenhet från större organisationer samt erfarenhet av att driva organisationsförändringar, förändringsledning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av etermedia och digitala medier, och att leda journalistik från flera plattformar. Du har ett självklart intresse för framtidens mediepublik och medievanor.

Du har akademisk utbildning och/eller journalist/medieutbildning eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt i kombination med ledarutbildning-/erfarenhet.

Ansökan och kontaktuppgifter

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde sker efter överenskommelse. Du kommer att sitta i Radiohuset i Stockholm. Sista dag för ansökan är 9 februari.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen ställs till rekryteringskonsult Gabriella Huss, K2 Search tfn 0708-68 58 45, gabriella.huss@k2search.se.

Varmt välkommen med din ansökan!