Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chief Financial Officer - Amniotics AB

Amniotics mål är att skapa ett betydande bidrag vid livsförändrande regenerativ behandling av svårbehandlade sjukdomar med inflammatoriska och fibrotiska inslag. Bolaget grundades 2015 och bedriver idag forskning och klinisk utveckling med stamceller utvunna ur fostervatten. Sedan våren 2020 bedrivs även forskning kring hur dessa stamceller kan användas vid behandling av den pågående Covid19-pandemin. Amniotics har en egen GMP-godkänd tillverkningsanläggning och sammanlagt ett femtontal anställda på Ideon Science Park i Lund. Bolagets huvudägare är Fårö Capital. Notering på Nasdaq Stockholm First North är planerad under 2021.

Om tjänsten

Amniotics går nu in i klinisk fas med sin banbrytande stamcellsbaserade teknologi för behandling av svåra lungsjukdomar och fortsätter uppväxlingen av verksamheten inom ytterligare terapiområden, främst inflammation och fibros. Parallellt med den kliniska utvecklingen sker förberedelser inför en IPO på Stockholmsbörsen under mitten 2021 samt inledande partnerskapsförhandlingar inför det fortsatta utvecklingsprogrammet och kommersiell lansering. För att möta de nya krav som pågående och planerade aktiviteter genererar kommer rekrytering att ske av en erfaren CFO med ansvar för bolagets övergripande ekonomistyrning och relaterade uppgifter. Du kommer att stödja och supportera bolagets Styrelse och VD i den framåtriktade övergripande ekonomistyrningen såväl som ekonomisk uppföljning och kontroll av pågående löpande aktiviteter. Fram till börsintroduktionen kommer du även att vara involverad i delar av de förberedande aktiviteterna.

Din profil

Du bör ha minimum 3-4 års erfarenhet som CFO eller motsvarande helhetsansvar för ekonomistyrning i en liknande miljö. Erfarenhet från life science-sektorn och gärna från ett producerande bolag är starkt meriterande men inte ett krav. Utöver det traditionella CFO-ansvaret bör ha arbetat med eller ha ett starkt intresse och goda förutsättningar att bidra i licens-diskussioner och pris/värderingsfrågor i samband med kommande strategiska partnerdiskussioner. Att ha arbetat i en liknande roll i ett börsnoterat bolag och gärna även medverkat vid en börsintroduktion är andra erfarenheter som är starkt meriterande.

För mer information, kontakta Senior Consultant Arne Nordström, 070 69 89 200 eller Senior Research Consultant Samuel Göranzon på 076 000 1874. Urvalsprocessen sker löpande och vi rekommenderar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Din ansökan behandlas konfidentiellt.

Välkommen att söka tjänsten på www.k2search.se.