Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

VD - Vroom AB

Vroom AB är ett nischbolag vars inriktning är marknadsbearbetning och försäljning på den svenska fordonsmarknaden. Verksamheten har funnits sedan 1997 och utvecklats från att vara en sidoverksamhet med avseende på fordonsmarknaden till att bli en exklusiv huvudinriktning from 2000. Det som gjort och gör vroom AB framgångsrikt är att vi strategiskt suddat ut gränsen mellan digital utveckling och verksamhetsutveckling utan ser dessa som hygienfaktorer som ska samverka. Vroom AB består av 20 personer och har kontor i Stockholm och Göteborg. Fem personer arbetar heltid med affärs-, produktutveckling och kunskapssupport och resten arbetar med försäljning och kundutveckling. Omsättning når 50 MSEK på rullande 12 månader och vinstmarginalen ligger runt 25%. Läs mer på https://web.vroom.nu/

Uppdraget

Vroom AB arbetar mot otaliga marknadsområden där gemensam nämnare är att de har direkt eller indirekt anknytning till fordonsmarknaden. Detta är ett viktigt och strategiskt val då visionen är att deras medarbetare och därmed verksamhetens samlade erfarenhet ska vara marknadsledande och på så sätt ge förutsättningar för att vara den verksamhetkonsult-part som deras kunder vänder sig till för att få råd och hjälp. Målet är att Vroom ska bidra till att effektivisera sina kunders försäljning och marknadsföring.

Företaget befinner sig nu i ett läge där man har ett väl fungerande omhändertagande av både befintliga kunder samt förfrågningar från nya kunder. För att kunna fortsätta tillväxtresan behöver man inom många områden ta fram tydliga strategier och strukturer för hur man ska arbeta med deras olika kundsegment och marknadsområden och då speciellt proaktiv nyförsäljning. Organisationen är i nuläget relativt liten och man räknar med att varje medarbetare tar ansvar för sin plats i organisationen, men även här behövs det mer struktur och strategier för att man ska kunna hantera en expansion på ett smidigt sätt.

Som VD blir ditt uppdrag att i nära samarbete med bolagets två ägare och grundare expandera verksamheten med bibehållen lönsamhet på lång sikt. I detta är även uppdraget att öka/bibehålla engagemanget hos våra konsulter så att vi upprätthåller ”the vroom way” att arbeta, dvs produktifiering och använda oss av våra befintliga verktyg för att fortsätta ha nöjda kunder. Uppdraget innefattar att:

  • Följa och arbeta efter Vroom’s affärsplan.
  • Arbeta med struktur- och strategifrågor för att utveckla Vrooms olika kundsegment samt organisationen
  • Vara företagets talesperson gentemot media, dvs hantera intervjuer med press, tv eller dylikt.
  • Aktivt deltaga i arbetet med strategiska kunder genom att vara med på strategiska möten med de största kunderna

Din profil

För att trivas och lyckas i rollen som VD tror vi att du har:

  • Modet och tryggheten att genomföra förändringar.
  • Helikopterperspektiv på organisation och ser var synergier kan skapas och förändringar göras.
  • Förmåga att få med dig människor i ett utmanande förändrings- och utvecklingsarbete – både kulturellt och organisatoriskt.
  • Erfarenhet av att arbeta med mål, strategier och dokumentation både internt och externt.
  • Erfarenhet från konsultaffär med tydlig fokus på databearbetning
  • Starkt meriterande med erfarenhet av att ha drivit företag genom en liknande tillväxtresa

Du har ledarerfarenhet på ledningsgruppsnivå, med operativ och strategisk förmåga. Vi ser gärna att du har jobbat konsultativt inom verksamhet där kopplingen digital utveckling och verksamhetsutveckling går hand i hand. Du är engagerad och gillar utmaningen att ta Vroom till nästa nivå, dvs från det lilla till ett lite större företag. Du är en ledare som kan ta människor på ”rätt” sätt och behandla medarbetare med respekt och med förmågan att kunna förvalta det som finns och samtidigt ha ett driv för att hitta och få nya affärsmöjligheter. Vi ser att du har en akademisk utbildningsbakgrund. Erfarenhet från fordonsmarknad är ej ett krav men kan vara en fördel.

Ansökan

Om du finner rollen intressant, sök via vår ansökningsfunktion nedan (vi har tyvärr ej möjlighet att ta emot ansökningar via mail). För frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Gabriella Huss, gabriella.huss@k2search.se, 070-868 58 45.